Nieuws

In het jubileumjaar van de WG is tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 maart Sander Engbers unaniem gekozen als nieuwe bestuursvoorzitter. Daarmee volgt hij Tonnie Harmelink op. Tonnie was sinds 2018 bestuursvoorzitter van de WG. Hij heeft deze rol zeer kundig en met veel enthousiasme vervuld. Het bestuur, de fractie en de leden van de WG vinden zijn vertrek jammer maar bedanken hem en respecteren zijn besluit.
 
In de persoon van Sander Engbers heeft de WG een uitstekende opvolger gevonden. Een nieuwe bestuursvoorzitter die nauw betrokken...
lees meer
Heeft u afgelopen vrijdag ook de rubriek 'Wa'k zegg'n wol' in de TC Tubantia gezien; met daarin ons raadslid Henk Winkelhuis als positieve jongen in de hoofdrol? Kijk, daar worden wij dan weer blij...
lees meer

De raad van Oldenzaal heeft de motie treinverbinding Amsterdam-Berlijn raadsbreed aangenomen. Onmeunig mooi! Met grote dank aan onze raadsnoabers Annette Zwiep en Marc Smellink ...

lees meer
Carnaval is Oldenzaal en Oldenzaal is Carnaval. Natuurlijk hebben wij ook onze mening hierover en willen dit graag binnen onze eigen WG fractie bespreken. Hiernaast willen wij dit ook met de andere fracties aan de orde stellen en met elkaar de vraag stellen of wij als politiek hierin iets kunnen en zouden moeten betekenen en wat de rol van de gemeente hierin zou moeten zijn. Voor dit jaar moeten we genieten van wat Carnaval ons brengt en voor de komende jaren moeten wij met elkaar kijken naar de mogelijkheden om met elkaar op een veilige en plezierige wijze te kunnen blijven genieten....
lees meer
Geacht college, een aantal fractieleden van de WG komt regelmatig op de begraafplaats in Borne. Een mooie plek, hoe raar ook misschien om te zeggen. Het is een plek waar je als vanzelf rustig wordt, een plek van bezinning. Dat geldt overigens ook voor beide Oldenzaalse begraafplaatsen. En zo zal iedere begraafplaats gevoelens oproepen van gemis en verdriet, maar ook van troost en herinnering. Toch heeft de begraafplaats in Borne net iets extra's. Er is namelijk een plek waar je even in alle rust een kopje koffie kunt pakken, je gevoel van je af kunt schrijven, waar je even tijd kunt...
lees meer
Geacht college, deze week is er in het debat Wonen Zorg aandacht besteed aan nieuwe vormen van wonen en zorg. Daarbij werd ook het fenomeen “Knarrenhof” genoemd. Ook in Oldenzaal bestaat dit initiatief. Er is zelfs al een locatie waar een Oldenzaals Knarrenhof eventueel gerealiseerd zou kunnen worden. In de krant van donderdag jongstleden konden we al lezen dat alternatieve woonvormen moeilijk van de grond komen. Één van de redenen hiervoor is de financiering.  Het kabinet lijkt daar nu verandering in te willen aanbrengen. Zij wil vanaf het voorjaar een stimuleringsregeling wonen...
lees meer
De berichten uit Enschede, dat men vanwege financiele redenen niet in staat is om een bijdrage te leveren voor de aansluiting van de F35 met Oldenzaal, stelt ons ernstig teleur. Onze fractie is van mening dat de gemeente Oldenzaal hier WEL aan moet voldoen. Het zou een flinke opsteker zijn wanneer Oldenzaal, gezien het nakomen van die afspraak, door de Provincie wordt beloond met een flinke bijdrage aan de rotonde Enschedesestraat/Schelmaatstraat/Nieuwenhuisstraat.
 
Woordvoerder: Jan Lempsink  Mail: j....
lees meer
Per 28 januari 2019 heeft Trees Vloothuis haar ontslag ingediend bij de Griffie van de gemeente Oldenzaal als raadslid en als fractievoorzitter. Haar rol als fractievoorzitter wordt opgevolgd door Murat Yildirim. Per diezelfde datum zal André de Boer als nieuw WG raadslid worden geïnstalleerd en Willy Oosterwijk als forumlid namens de WG....
lees meer
De fractie van de WG kan instemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet benodigd voor de vestiging van de bibliotheek in het winkelcentrum In den Vijfhoek.
Onze complimenten gaan met name naar de betrokken portefeuillehouder voor de wijze waarop zij de onderhandelingen heeft gevoerd om te komen tot het nu voorliggende voorstel. 
Als de raad vanavond dit voorstel met besluit aftikt kan de huurovereenkomst tussen de bibliotheek en Unibail worden getekend en kan de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de gehele vernieuwbouw van In den...
lees meer
In het PF van 14-01 hebben we uitvoerig stil gestaan bij de risico’s en onzekerheden bij de kredietaanvraag voor het sportcluster Vondersweijde. Met name de onzekerheden met betrekking tot de bouwprijzen, de marktrisico’s, de BTW compensatie aanvraag en ook hoe hoog een post onvoorzien moet zijn geeft voor de raad nog geen uitsluitsel over het definitieve kredietbedrag voor de revitalisering van het sportcluster.
 
In het bijgestelde krediet is geen rekening gehouden met gestegen en/of stijgende bouwkosten o.a. vanwege marktwerking (druk op de bouw/...
lees meer

Pagina's