Standpunten: WG voor een bruisend Oldenzaal!

Standpunten: WG voor een bruisend Oldenzaal!

 
WG voor een bruisend Oldenzaal:
 
- herstel van het oude stratenpatroon in de binnenstad
- sparen voor toekomstige ontwikkelingen in onze binnenstad
- kansen op de woningmarkt vergroten door de starterslening weer in te voeren
- een openbare ruimte die uitnodigt om te sporten en te bewegen
- extra geld voor vergroten leefbaarheid in onze wijken
 
Voor meer informatie www.wgoldenzaal.nl/programma