Standpunten: WG voor een cultureel Oldenzaal!

Standpunten: WG voor een cultureel Oldenzaal!

 
WG voor een cultureel Oldenzaal:
 
- zichtbaar maken van historische elementen in onze binnenstad
- bevorderen van onze vrijetijdseconomie door meer gebruik te maken van ons lokaal erfgoed
- aandacht voor cultuureducatie in het onderwijs
- extra aandacht voor afstemming van de culturele evenementen in onze stad
- structureel subsidiëren van BoesCoolTuur.
 
Voor meer informatie zie www.wgoldenzaal.nl/programma