Standpunten: WG voor een groen en duurzaam Oldenzaal!

Standpunten: WG voor een groen en duurzaam Oldenzaal!

 
WG voor een groen en duurzaam Oldenzaal:
 
- extra geld voor groenonderhoud
- extra aandacht voor schoonhouden milieupleintjes 
- woningen vanaf 2020 energieneutraal bouwen
- toegangswegen worden het visitekaartje van de stad
- burgerinitiatieven op het terrein van groenonderhoud financieel en materieel ondersteunen
 
Ons gehele programma lezen, klik hier.