Standpunten: WG voor een sportief Oldenzaal!

Standpunten: WG voor een sportief Oldenzaal!

 
WG voor een sportief Oldenzaal:
 
- extra geld voor sportverenigingen om deze vitaal te houden
- uitbreiden inzet buurtbeweegcoaches, waaronder vakleerkrachten sport
- extra aandacht voor gehandicaptensport
- structureel subsidiëren BoesCoolFit
- gymzalen renoveren en klaarmaken voor de toekomst
 
Ons gehele programma lezen, klik hier.