Standpunten: WG voor een veilig Oldenzaal!

Standpunten: WG voor een veilig Oldenzaal!

 
WG voor een veilig Oldenzaal:
 
- extra geld voor oplossen verkeersonveilige situaties
- 30 km zones bij alle scholen
- aandacht voor alcohol- en drugsproblematiek onder jongeren
- het doorgaande verkeer om Oldenzaal heen leiden
 
Ons gehele programma lezen, klik hier.