WG stelt vragen over niet rijdende stoptrein Oldenzaal- Bad Bentheim

WG stelt vragen over niet rijdende stoptrein Oldenzaal- Bad Bentheim

 
Vragen aan het college van B&W tijdens het vragenuur van de raadsvergadering van 30 januari 2018. Sinds 14 januari 2018 rijden er Flirt-treinen van Eurobahn op het traject Hengelo- Bad Bentheim. Helaas valt er tot nu toe weinig te ‘flirten’ als het om deze treinverbinding gaat,  want het laten rijden van deze treinen brengt keer op keer problemen met zich mee die echt om een structurele oplossing vragen. Het niet rijden van deze treinen is wat de fractie van de WG betreft een onwenselijke situatie, omdat onze reizigers een goede dienstverlening verdienen van een vervoersmaatschappij. Een goede treinverbinding tussen Oldenzaal en onze nabuurgemeente Bad Bentheim kan tevens een belangrijke bijdrage leveren in onze samenwerking als grensregio.
 
In de TC Tubantia van zondag 28 januari konden we lezen dat er wederom geen stoptreinen rijden van Hengelo naar Bad Bentheim. Dit heeft volgens ProRail te maken met problemen bij de inzet van materieel. Er worden vooralsnog bussen ingezet tot aanstaande woensdag 20.00 uur, de extra reistijd kan daarbij oplopen tot 30 minuten.
 
De fractie van de WG heeft over deze voortdurende situatie de volgende vragen:
  1. Wat is uw mening over het structureel niet rijden van Eurobahn-stoptreinen op het traject Hengelo- Oldenzaal- Bad Bentheim?
  2. Hoe is het college geïnformeerd over de situatie dat er geen treinen rijden op het traject Bad Bentheim - Oldenzaal - Hengelo? Heeft u contact gehad met de Provincie Overijssel, ProRail, Keolis en Eurobahn over deze situatie?
  3. Bent u voornemens om spoedig aandacht te vragen bij de Provincie Overijssel om te komen tot een echte oplossing? Misschien dat u hierin samen met de gemeente Hengelo en Bad Bentheim zou kunnen optrekken?
  4. Op welke manier worden reizigers geïnformeerd over de uitval van deze treinen?
  5. Zou u ons als raad actief op de hoogte kunnen houden, bijvoorbeeld d.m.v. een raadsinfobrief, over dit traject en de eventuele voortgang?
Namens de fractie van de WG,
 
Mike Oude Remmerink