Sander Engbers (WG): "Vernieuwing en wisseling bestuursvoorzitter."
Henk Winkelhuis (WG): "Oldenzaal, daar word ik blij van!"
Raad Oldenzaal: ''Samen vóór motie treinverbinding Amsterdam-Berlijn."
Murat Yildirim (WG): "Wij willen duidelijkheid over dweilpassen."
Jan Bekke (WG): "Maak plek voor (rouw)bezinning op begraafplaats."
Raad Oldenzaal: "Stimuleringsregeling Noabershof aanvragen."
Jan Lempsink: "Niet aansluiten F35 door Enschede is een teleurstelling."
WG: "Jammer dat Trees stopt, blij met terugkomst André en Willy!"
1
2
3
4
5
6
7
8

Nieuws

Per 28 januari 2019 heeft Trees Vloothuis haar ontslag ingediend bij de Griffie van de gemeente Oldenzaal als raadslid en als fractievoorzitter. Haar rol als fractievoorzitter wordt opgevolgd door Murat Yildirim. Per diezelfde datum zal André de Boer als nieuw WG raadslid worden geïnstalleerd en Willy Oosterwijk als forumlid namens de WG.
 
In het jubileumjaar van de WG heeft Trees Vloothuis aangekondigd dat ze haar lidmaatschap van de gemeenteraad en haar rol als fractievoorzitter van de WG helaas moet beëindigen per 28 januari 2019. Met ingang van...
lees meer
 
Er gebeuren mooie dingen in het centrum van onze stad. Vorige week werd bekend dat HMO het voormalig postkantoor had gekocht en dat er ruimte komt voor invulling van het gebied. In het verlengde daarvan had de WG plannen voor het open gooien van het gebied van het postkantoor via de Hofstraat naar de Grootestraat, herstel van het oude stratenpatroon.Vandaag kwam het volgende mooie bericht: de doorbraak van de Deurningerstraat naar de Hofstraat en daarmee de kans op de realisatie van de wens van vele Oldenzalers, herstel oude...
lees meer
Nestkastjes uitdelen in strijd tegen de processierups. Binnenkort worden we als gemeenteraad bijgepraat over onze strijd tegen de eikenprocessierups. Onlangs hadden we daar als WG al een brief over naar het college gestuurd, o.a. met de vraag of het college...
lees meer
Verzoek om uitdelen nestkastjes voor aanpak eikenprocessierups. De WG Oldenzaal vraagt de aandacht van het college van de gemeente Oldenzaal voor de aanpak van de eikenprocessierups.  Al eerder zijn daar door de WG vragen over gesteld, maar daarop is nog geen reactie ontvangen. In Hardenberg zijn gratis nestkastjes uitgedeeld, mogelijk dat de gemeente Oldenzaal dit goede voorbeeld over kan nemen. Met plaatsing van nestkastjes worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups naar de eikenbomen gelokt wat erg preventief werkt tegen de rupsen.
Met belangstelling...
lees meer
Verbinden door los te laten. Voorzitter, het is een bijzonder jaar. We hebben in maart de gemeenteraadsverkiezingen gehad. Onze inwoners hebben hun stem uitgebracht. We hebben een nieuwe raad en een nieuwe college. Er is een coalitieakkoord op hoofdlijnen vastgesteld met als werktitel: “Verbinden door los te laten” en vóór de zomer hebben wij de kaders aan het nieuwe college meegegeven voor het opstellen van de programmabegroting 2019 en de planperiode 2018-2022.
 
De uitwerking en het geweldige resultaat liggen nu ter bespreking voor ons....
lees meer
De vragen van Richard Koopman, namens meerdere inwoners van het gedeelte vanaf het fietspad Oude Lemseloseweg van de Seinelaan, waren duidelijk aan raadslid Mike Oude Remmerink. Kunnen de parkeervakken in de Seinelaan breder worden, zodat ook dit gedeelte van de laan nog verkeersveiliger en parkeervriendelijker gaat worden? En kunnen de huidige bomen en hagen aangepakt worden? Hierdoor ontstaat er uniformiteit met de andere gedeeltes van de Seinelaan. Genoeg reden op dit ter plekke te ervaren. Conclusie: Hier moeten we echt mee aan de slag, want de andere gedeeltes van de...
lees meer
Bij een lang proces past een lang verhaal. We hebben even wat citaten van partijen voor u op een rijtje gezet. Om de discussie van vanavond in het juiste perspectief te plaatsen, maar ook om te laten zien dat eigenlijk alle partijen “de neuzen dezelfde kant op hebben”. Op de website van de gemeente lezen we het volgende: “In 2016 is gestart met de voorbereidingen van de Stadstuinen. Dit zijn de tuinen van het Palthehuis, de tuin van Soer en de tuin rondom de Bombazijn. De wens is om de tuinen hun...
lees meer
Hierbij de reactie van de WG op de 3e financiële Burap. In deze rapportage wordt aandacht gegeven aan de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.
De WG spreekt haar zorgen uit over de stijgende kosten binnen dit domein. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de geprognosticeerde kosten voor de ambulante jeugdzorg...
lees meer
De WG Oldenzaal vraagt de aandacht van het college voor de aanbesteding zorg van Samen 14. Het blijkt dat de 12 aangesloten gemeentes van Samen 14 de komende jaren in zee gaan met zorgorganisaties waar twijfels over zijn. Victorie en Take Care. De WG betwijfelt of het zorggeld dat gespendeerd wordt wel terecht komt bij de mensen die de extra zorg nodig hebben. Het sociaal domein is al vele jaren één van de speerpunten van de gezamenlijke Oldenzaalse politiek. Alle partijen zijn het er over eens dat iedereen in Oldenzaal de zorg moet krijgen die hij of zij verdient. Iedereen  hoort...
lees meer
De WG Oldenzaal vraagt de aandacht van het college voor de Oldenzaalse stadsideeën. Al eerder is aandacht gevraagd voor een RolstoelVriendelijkToilet, nu vraagt de WG Oldenzaal aandacht voor het stadsidee voor het beschilderen van schakelkasten. Dit StadsID is positief ontvangen op 15 mei 2017. De WG Oldenzaal vindt het tijd dat het college actie onderneemt om dit idee te realiseren. Op 15 mei 2017 heeft Clara Welhuis in het politiek forum haar idee over het...
lees meer

Pagina's