Sander Engbers (WG): "Vernieuwing en wisseling bestuursvoorzitter."
Henk Winkelhuis (WG): "Oldenzaal, daar word ik blij van!"
Raad Oldenzaal: ''Samen vóór motie treinverbinding Amsterdam-Berlijn."
Murat Yildirim (WG): "Wij willen duidelijkheid over dweilpassen."
Jan Bekke (WG): "Maak plek voor (rouw)bezinning op begraafplaats."
Raad Oldenzaal: "Stimuleringsregeling Noabershof aanvragen."
Jan Lempsink: "Niet aansluiten F35 door Enschede is een teleurstelling."
WG: "Jammer dat Trees stopt, blij met terugkomst André en Willy!"
1
2
3
4
5
6
7
8

Nieuws

Verkeer is voor de WG een belangrijk agendapunt. Daarom zijn verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid speerpunten in het coalitieprogramma “Verbinden door los te laten”. Wij citeren: “We stellen extra budget beschikbaar om verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan te pakken. Het melden van knelpunten maken we eenvoudiger. Er wordt sneller duidelijk wat er wel en niet mogelijk is.” Laten we voorop stellen dat niet álle ongelukken voorkomen kunnen worden, aangezien deze helaas te vaak worden veroorzaakt door onoplettendheid van de verkeersdeelnemer(s). Daar zijn wij ons terdege van...
lees meer
 
De WG Oldenzaal ontvangt regelmatig vragen van inwoners over de mogelijkheid om (sport)accommodaties binnen de gemeente Oldenzaal online te kunnen reserveren. Binnen veel andere gemeenten is dat al mogelijk, echter nog niet binnen de gemeente Oldenzaal. Met het oog op de toenemende digitalisering heeft de WG Oldenzaal het college een brief gestuurd met een aantal vragen over een online reserveringssysteem. ...
lees meer
 
Ruimtelijke Ordening kent vele kanten. Als gemeenteraad dienen wij alle belangen tegen elkaar af te wegen op basis van wettelijke uitgangspunten en jurisprudentie van hogere goedkeurende instanties. Dat onze besluiten lang niet altijd ieders instemming heeft mag helder zijn. Bij de zijingang van deze raadzaal hangt een spreuk in oud Nederlands die daarop wijst. Vertaald in het hedendaagse Nederlands: “Zeg mij, wie kan het zo maken dat iedereen tevreden is!” Nu wij vanavond moeten beslissen over...
lees meer
 
In het hele land zien we allerlei uitvoeringen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaronder in het onderwijs, de overheid en de zorg. Zo ook dus bij de Regio Twente. Concreet betekent dit een formatie-uitbreiding bij de regio Twente om dit nieuwe beleid uit te kunnen voeren: 2,5 fte (kosten...
lees meer
 
Geacht college, huisvesting en woningbouw zijn twee thema’s die we de laatste tijd met vaste regelmaat voorbij zien komen. Terecht, aangezien vooral zíj medebepalend zijn voor het beeld en de toekomst van een stad. We hebben gezien dat het aantal inwoners in Oldenzaal de komende jaren, wellicht, iets zal dalen. Daarom komt er een onderzoek naar de woonwensen van jongeren. Zo’n onderzoek juicht de fractie van de WG uiteraard toe. 
 
Gelukkig zijn er ook in onze stad positieve ontwikkelingen en wordt er op meerdere plekken flink...
lees meer
 
Geacht college, verkeer is voor alle politieke partijen in Oldenzaal een belangrijk agendapunt. Logisch ook natuurlijk, want het gaat ons echt állemaal aan. We zijn blij dat we op 20 september een informatieavond hebben over de aanpak van de Thorbeckestraat. We zijn zeer benieuwd naar de plannen die er zijn. We weten allemaal dat deze straat een belangrijke ader vormt voor de doorstroming van het verkeer van de N343 (Weerselo) en de N736 (Rossum, Ootmarsum).
 
Zoals bekend zet de fractie van de WG zich in voor het ontmoedigen van het...
lees meer

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek. Wij nemen rustig de tijd voor dat wat u zou willen bespreken. Hebt u een persoonlijke vraag of een suggestie voor uw wijk en/of Oldenzaal? Mogelijk kunnen we uw vraag beantwoorden of uw suggestie tot uitvoering brengen. Via onderstaande contactgegevens kunt u een afspraak maken met de WG. U kunt ook een afspraak maken via het ...

lees meer
 
Vorige week zijn tijdens de raadsvergadering de nieuwe wethouders beëdigd. Het college bestaat uit burgemeester Theo Schouten, wethouder Rob Christenhusz (eerste loco-burgemeester), wethouder Alida Renkema en wethouder Evelien Zinkweg-Ankone. Tijdens het constituerend beraad heeft het college van B&W vandaag de portefeuilleverdeling...
lees meer
 
De onderhandelaars van WG, CDA en VVD bieden aanstaande woensdag 23 mei 2018 tijdens de raadsvergadering (19.30 uur) het Coalitieprogramma 2018-2022  “Verbinden door los te laten” aan. In dit programma staat op hoofdlijnen de visie voor de komende vier jaar beschreven. Het coalitieprogramma is hier te bekijken: oldenzaal.coalitieprogramma.nl
 
lees meer
 
Na de verkiezingen eind maart startten WG, CDA en VVD in Oldenzaal met hun onderhandelingen. De partijen, die samen getalsmatig een grote, stabiele coalitie vormen, hebben in de afgelopen periode gesproken over de grootste thema’s in Oldenzaal. Rob Christenhusz, onderhandelaar namens de WG: “Vanaf de vrijdagmiddag na de verkiezingen zijn we samen een intensief proces ingegaan. We hebben in een zeer prettige en open sfeer input gevraagd van verschillende kanten en zijn inmiddels ver op weg met het formuleren van een coalitieprogramma op hoofdlijnen.” Volgens Maaike...
lees meer

Pagina's