Jan Bekke (WG): "Maak plek voor (rouw)bezinning op begraafplaats."
Raad Oldenzaal: "Stimuleringsregeling Noabershof aanvragen."
Jan Lempsink: "Niet aansluiten F35 door Enschede is een teleurstelling."
WG: "Jammer dat Trees stopt, blij met terugkomst André en Willy!"
Jan Bekke: "Eens met extra krediet voor bibliotheek naar Vijfhoek."
André de Boer: "Vinger aan de pols bij krediet revitalisering zwembad."
Murat Yildirim volgt Trees Vloothuis op als fractievoorzitter WG!
WG: "Mooie ontwikkelingen in binnenstad Oldenzaal!"
1
2
3
4
5
6
7
8

Nieuws

 
Ik ben Murat Yildirim, 41 jaar, getrouwd en vader van drie zonen en een dochter. Bijna 20 jaar werk ik met veel plezier bij het laboratorium van de ziekenhuizen, Medlon BV als klinisch chemisch analist. Momenteel ben ik afdelingshoofd van de afdeling Routine Analyse locatie Almelo en Hengelo. Persoonlijk ben ik al jaren actief en betrokken in de samenleving van Oldenzaal. Samen maken we er een mooie stad van. Niet alleen maar mopperen maar met oplossingen komen. Ik zocht een partij die in alle haarvaten van de Oldenzaalse samenleving terug te vinden is, zonder mij...
lees meer
 
Mijn naam is Trees Vloothuis, ik ben bijna 64 jaren geleden geboren in Weerselo en sinds mijn 27e jaar woonachtig in Oldenzaal. Ik ben gehuwd met een echte Boeskool Eddy Loohuis  en samen hebben we twee kinderen, die zelfstandig en volwassen hun eigen weg zijn gaan. Vanaf 2002 ben ik politiek actief voor de WG . In 2002 werd ik gevraagd  of ik de wethouders positie voor de WG wilde uitvoeren. Dit was mogelijk omdat in het kader van het dualisme wethouders van buiten de raad benoemd konden worden. Ik heb met ontzettend veel plezier 12 jaren lang deze...
lees meer
 
Evaluatie regeling Regio Twente. Voorzitter, het college heeft als zienswijze dat er een aantal zaken anders hadden gemoeten, waaronder de evaluatie, en ook anders kunnen voor de toekomst. De term ‘slager keurt zijn eigen vlees’ is daarbij eigenlijk de kern. Dat moeten we echt voor de toekomst voorkomen.
 
Om uw verantwoordelijk als portefeuillehouder/college te kunnen nemen wil de fractie van de WG benadrukken dat de collegeregeling (rapport Robben ‘samenwerken doen we zelf’) wat ons betreft nog steeds...
lees meer
 
Geacht college, sinds kort heeft de wijk Berghuizen haar eigen digitale wijkkrant, een initiatief van de Stichting Kansrijk Berghuizen. Met informatie over, door en voor de wijk. Een burgerinitiatief pur sang. Een schoolvoorbeeld van verbinden en ontmoeten. In één van de artikelen lezen we de vraag van Susan Siemerink die vindt dat er verlichting moet komen in Park Stakenkamp. Naar aanleiding van die vraag is er overleg geweest met de gemeente en is er toegezegd “dat dit onderwerp door de gemeente in breder geheel wordt bekeken en binnen een maand wordt...
lees meer
 
Door het college van B en W is geantwoord op de schriftelijke vragen die door de fractie van de WG zijn gesteld over de verkeersonveilige situatie in de Helmichstraat. Het college geeft aan het met de fractie van de WG eens te zijn dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie. Zij geeft aan dat er rond de basisschool de Leemstee sprake is van een intensieve vermenging van snel en langzaam verkeer, zoals fietsers, auto’s en kinderen. Door de gemeente zijn in de week van 13 tot 17 november   metingen verricht waaruit is gebleken dat de snelheid...
lees meer

Vandaag trok de de Verkiezingskaravaan van TV Oost door onze mooie stad Oldenzaal.

Pagina's