Sander Engbers (WG): "Vernieuwing en wisseling bestuursvoorzitter."
Henk Winkelhuis (WG): "Oldenzaal, daar word ik blij van!"
Raad Oldenzaal: ''Samen vóór motie treinverbinding Amsterdam-Berlijn."
Murat Yildirim (WG): "Wij willen duidelijkheid over dweilpassen."
Jan Bekke (WG): "Maak plek voor (rouw)bezinning op begraafplaats."
Raad Oldenzaal: "Stimuleringsregeling Noabershof aanvragen."
Jan Lempsink: "Niet aansluiten F35 door Enschede is een teleurstelling."
WG: "Jammer dat Trees stopt, blij met terugkomst André en Willy!"
1
2
3
4
5
6
7
8

Nieuws

 
Geacht college, sinds kort heeft de wijk Berghuizen haar eigen digitale wijkkrant, een initiatief van de Stichting Kansrijk Berghuizen. Met informatie over, door en voor de wijk. Een burgerinitiatief pur sang. Een schoolvoorbeeld van verbinden en ontmoeten. In één van de artikelen lezen we de vraag van Susan Siemerink die vindt dat er verlichting moet komen in Park Stakenkamp. Naar aanleiding van die vraag is er overleg geweest met de gemeente en is er toegezegd “dat dit onderwerp door de gemeente in breder geheel wordt bekeken en binnen een maand wordt...
lees meer
 
Door het college van B en W is geantwoord op de schriftelijke vragen die door de fractie van de WG zijn gesteld over de verkeersonveilige situatie in de Helmichstraat. Het college geeft aan het met de fractie van de WG eens te zijn dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie. Zij geeft aan dat er rond de basisschool de Leemstee sprake is van een intensieve vermenging van snel en langzaam verkeer, zoals fietsers, auto’s en kinderen. Door de gemeente zijn in de week van 13 tot 17 november   metingen verricht waaruit is gebleken dat de snelheid...
lees meer

Vandaag trok de de Verkiezingskaravaan van TV Oost door onze mooie stad Oldenzaal.

 
Ik ben André de Boer, 57 jaar oud en wonend met Bernarda in een fijne en gezellige buurt in de wijk de Essen waar noaberschap nog hoog in het vaandel staat. In het dagelijks leven werk ik  als onderzoeker voor diverse gemeenteraden. Ik onderzoek graag dat wat gemeenten beloven ook wordt nagekomen. En dat is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Ik ben al lang actief in de politiek en dat is ook niet zo vreemd.
... lees meer

 

De WG heeft haar standpunten in het programma 'De boodschap is duidelijk: kies WG' 2018- 2022 beschreven Lees het volledige WG-programma

 

lees meer
 
Ik ben Willy Oosterwijk, 64 jaar oud, 38 jaar getrouwd met Elfride, vader van 2 kinderen en opa van 2 kleinkinderen. Na meer dan 40 jaar bij de politie te hebben gewerkt ben ik sinds maart 2015 met vroegpensioen.
 
In de vrije tijd doe ik vrijwilligerswerk bij de voetbalvereniging Quick’20 onder andere als scheidsrechtercoördinator en clubscheidsrechter, begeleider bij de scootmobielclub de Roadrunners,  Veilig Verkeer Nederland en maak ik deel uit van de commissie Techniek, Logistiek en Veiligheid van Samenloop voor Hoop die op...
lees meer
 
Voorzitter, onze reactie op de voorliggende motie hebben wij een titel meegegeven, namelijk  “Wat is wijs?” In het kader van het  proces naar  een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs heeft de hele raad in deze raadsperiode een bezoek gebracht aan de Nutsschool, de Franciscusschool en het Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat. We hebben kunnen zien en ervaren wat de knelpunten op de betreffende scholen zijn. Voor een zorgvuldige afweging van alle belangen heeft de fractie van de WG, maar hebben ook meerdere andere fracties...
lees meer

Pagina's