Henk Winkelhuis: "Eikenprocessierups óók bestrijden met nestkastjes."
Murat Yildirim: "Gaat ons om verbinden in Oldenzaal bij begroting 2019."
Mike Oude Remmerink: "Gedeelte Seinelaan óók herinrichten."
Henk Winkelhuis: "Bombazijn kan Oldenzaal nóg mooier maken."
Petra Weideveld: "Wat zeggen wij tegen het Rijk over sociaal domein?"
WG: "Hoe zit het met zorgaanbieders Victorie en Take Care?"
Henk Winkelhuis: "Voer goedgekeurde Oldenzaalse stadsideeën uit."
Jan Lempsink: "Pak deze verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan."
1
2
3
4
5
6
7
8

Nieuws

 
Geacht college, de Kalheupinklaan is een belangrijke verbindingsweg die ingericht is als een 50 km-weg. Aanwonende bewoners van de Kalheupinklaan hebben bij de fractie van de WG aan de ‘rem’ getrokken en hun zorgen geuit als het gaat om het te hard rijden op deze weg. De bewoners hebben eerder een brief verzonden naar de gemeente met daarin de zorg en de vraag om verkeersremmende maatregelen. Volgens de werkgroep Verkeer zou er na toetsing aan de richtlijnen uit het Mobiliteitsplan geen noodzaak zijn om op deze weg verdere verkeerskundige maatregelen te treffen....
lees meer
 
Woensdagavond 20 december, tijdens een drukbezochte Algemene Ledenvergadering van de WerknemersGroepering (WG,) is de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen unaniem vastgesteld. De lijst is een mix van vertrouwde en nieuwe namen en kent 26 kandidaten. Met deze namenlijst ziet de WG de komende gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober jongstleden was Rob Christenhusz al tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Nieuw op de kieslijst zijn Petra...
lees meer
 
Enige weken geleden heeft WG-fractievoorzitter Jan Lempsink in het politiek forum gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om in de wijk Zuid-Berghuizen te komen tot een woonzorgcentrum zoals bijvoorbeeld de Zonnestraal in de wijk De Thij. De bedoeling is dat er een koppeling wordt gemaakt met de Mariakerk waar vrijwilligers uit de wijk weer activiteiten hebben opgestart. Lempsink heeft dit idee in de raadsvergadering van maandag 18 december 2017 wederom actief onder de aandacht gebracht. Hier werd onder meer positief op gereageerd door de pas opgerichte...
lees meer
 
Voorzitter, “mooi doan”. Met deze twee woorden kan de fractie van de WG terugblikken op de afgelopen collegeperiode. Een periode waarin we voor grote opgaven hebben gestaan en waarin veel is gerealiseerd. We hebben “anders gekeken” en “nieuwe kansen” gegrepen. Samen met college, samen met jullie, collega raadsleden, samen met het ambtelijk apparaat, maar ook samen met alle Oldenzalers mogen we trots zijn op wat we deze periode allemaal hebben bereikt. Verbinden en ontmoeten. Voor óns twee belangrijke thema’s uit ons vorige verkiezingsprogramma die we met vaste...
lees meer
 
Voorzitter, vanavond hebben we het over het sportcluster Vondersweijde. We nemen nog geen besluit, dat doen we op 30 oktober. We willen als WG maar direct met de deur in huis vallen. Na uitgebreid onderzoek te hebben gedaan, de scenario’s zijn een voor een afgepeld,  is er een zorgvuldige afweging gemaakt om te komen tot één voorkeursscenario, namelijk het scenario van de uitgebreide revitalisering van het sportcluster. Als WG onderschrijven we deze keus....
lees meer
 
Geacht college, in juni 2016 werden wij geïnformeerd over de nieuwe plannen voor het winkelcentrum De Thij. De gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en Ahold zouden binnen een half jaar deze plannen verder uitwerken en vervolgens gefaseerd realiseren. We zijn inmiddels ruim een jaar verder en de fractie van de WG wacht vol smart op de concrete uitwerking hetzij uitvoering van deze plannen. Daarnaast krijgt de fractie...
lees meer
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de WerknemersGroepering werd Rob Christenhusz door de leden unaniem gekozen. Lijsttrekker Christenhusz liet tijdens de ledenvergadering weten dat hij de gemeenteraadsverkiezingen in maart met veel vertrouwen tegemoet gaat. Hij is sinds 2014 wethouder voor de WG. Op 20 december zal door de leden het programma vastgesteld worden en ook de kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart 2018 worden gepresenteerd.
 
...
lees meer
 
Tijdens de Raadsvergadering van 9 november 2015 heeft de Gemeenteraad van Oldenzaal ruim € 1.600.000,- beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke renovatie en functionele aanpassingen ten behoeve van het Scholencomplex de Essen (basisschool De Linde en basisschool De Esch). We zijn nu bijna twee jaar verder en naar onze informatie is de noodzakelijke renovatie tot op...
lees meer
 
Op maandag 2 oktober 2017 werd in de TC Tubantia melding gemaakt, dat leerlingen van de basisschool de Leemstee in actie komen tegen het verkeer dat te hard rijdt door de straten rond deze school in Zuid-Berghuizen. Zij willen automobilisten erop wijzen door het maken en plaatsen van allerlei borden dat de maximale snelheid 30 km/uur is. Als fractie van de WG juichen wij initiatieven die er vanuit allerlei geledingen worden genomen van harte toe. De schoolleiding spreekt van een “ludieke actie” met hele serieuze achtergrond. De fractie van de WG vindt ook dat er...
lees meer
 
Voorzitter, we hebben een zeer belangrijk maar ook net zo ingewikkeld raadsvoorstel voor ons liggen: Voorstel tot het instemmen met de pilot parkeerbeleid. In het Politiek Forum van 11 september jl. heeft onze fractie reeds aangegeven te kunnen instemmen met het voorliggende voorstel. Onze fractie wil de SOBO-Koninklijke Horeca Nederland afdeling Oldenzaal- MKB Oldenzaal bedanken voor de reactiebrief. Ik kom hier later nog op terug. Iek wil allereerst dan ook meteen een niet onbelangrijk citaat uit deze brief aanhalen. Einddoel moet zijn: Hoe maken we de Oldenzaalse...
lees meer

Pagina's