Henk Winkelhuis: "Eikenprocessierups óók bestrijden met nestkastjes."
Murat Yildirim: "Gaat ons om verbinden in Oldenzaal bij begroting 2019."
Mike Oude Remmerink: "Gedeelte Seinelaan óók herinrichten."
Henk Winkelhuis: "Bombazijn kan Oldenzaal nóg mooier maken."
Petra Weideveld: "Wat zeggen wij tegen het Rijk over sociaal domein?"
WG: "Hoe zit het met zorgaanbieders Victorie en Take Care?"
Henk Winkelhuis: "Voer goedgekeurde Oldenzaalse stadsideeën uit."
Jan Lempsink: "Pak deze verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan."
1
2
3
4
5
6
7
8

Nieuws

 

Naar aanleiding van meerdere signalen van inwoners uit onze stad vragen wij uw aandacht voor het personenvervoer op de treinverbinding tussen Oldenzaal en Zutphen. De signalen gaan voornamelijk over de toegenomen drukte in de treinen tijdens de spitsuren en de dienstregeling in het weekend. Inwoners geven ten aanzien van het eerste punt aan dat het regelmatig voorkomt dat zij ‘het past echt net’ en ‘hutjemutje’ op elkaar moeten staan in treinen op dit traject tijdens de doordeweekse spitsuren. In de concessie 2014- 2023 is er afgesproken met Syntus dat er minimaal 2...
lees meer
 
De WG- fractie heeft door middel van een brief aan de bewoners en via de pers kennis kunnen nemen van de mededeling dat de plannen voor de bouw van 28 “zorgwoningen” aan de Reigerstraat zijn gestopt. In een artikel in de Twentsche Courant Tubantia van 20 juli j.l. heeft de initiatiefnemer, de projectontwikkelaar de heer Weghorst gemeend de “zwarte piet”op het bordje van de gemeente en haar medewerkers te moeten leggen. De WG-fractie vraagt zich af of er gezien de uitspraken van de heer Weghorst, er nog wel ruimte is voor (nieuwe) plannen zoals die reeds werden...
lees meer
 
Een kleine nederzetting genaamd Gallië bleef moedig weerstand bieden tegen de overweldigers, zo begint iedere Asterix en Obelix-strip. Wie kent het niet? Vandaag, eeuwen verder, zien we soms hetzelfde Gallië-effect ‘het weerstand bieden en het elkaar beschouwen als overweldigers’ nog steeds ontstaan tussen gemeenten. Gelukkig weten we nu ook dat één afzonderlijke gemeente géén Twente als geheel vormt. We moeten er dan ook echt met elkaar voor zorgen dat we in Twente het Gallië-effect nooit laten overwinnen. Het zou ons eeuwen terug in de tijd brengen met alle...
lees meer
 
Voorzitter, Vondersweijde 3.0, een zwembad, klaar voor de toekomst. Onder het motto “regeren is vooruitzien” heeft de wethouder ons ongeveer een jaar geleden al met zijn team meegenomen in de discussie rondom zwembad Vondersweijde. We hebben meerdere zwembaden met verschillende concepten bezocht. We zijn in meerdere sessies meegenomen in de verschillende opties die we met elkaar uitgezocht wilden hebben. Dank daarvoor. Het heeft de fractie van de WG veel duidelijkheid verschaft....
lees meer
 
In het politiek forum van maandag 12 juni j.l. heeft de fractie van de WG haar mening gegeven op het concept huisvestingsplan voor het onderwijs in Oldenzaal voor de komende jaren. Het zogenaamde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor de jaren 2017 tot 2027. Naast een achttien-tal vragen die met name betrekking hebben op de noodzaak van clustering van de lagere scholen Nutsschool en Franciscusschool met het TwentsCarmelCollege  (TCC) Lyceumstraat en zeer zeker ook de financiële consequenties daarvan hebben we ook onze twijfels geuit over de wenselijkheid van...
lees meer
 
Oldenzaal staat voor een enorme uitdaging op het gebied van onderwijshuisvesting. Scholen, gemeente en raad zijn al geruime tijd bezig met een nieuw onderhuisvestingplan tot 2027. In het centrum liggen de grootste knelpunten. De (hoogste) prioriteit wordt gelegd bij de onderwijshuisvesting van de Nutsschol, de Francisschool en op dit moment nog in mindere mate Twents Carmel College Lyceumstraat. Voor de korte termijn (2017-2020/22) moeten hiervoor middelen ter beschikking worden gesteld.Voor deze drie schoolgebouwen moet de gemeente samen met de...
lees meer
 
Met vaste regelmaat constateren wij dat er voetgangers (wandelaars, mensen met hond, etc.) wandelen op het fietspad langs de Oliemolenstraat tussen de Sanne Wevers rotonde en de Kruisstraat. In de ogen van de WG is daar een logische verklaring voor. Als je immers vanaf De Essen de stad in wilt wandelen, wordt je bij de rotonde al iets naar rechts afgeleid naar de Oude Rossumerstraat. Daar moet je aan het eind weer linksaf en dan weer rechts, een klein stukje langs de Oliemolenstraat. Vervolgens word je weer van het voetpad afgeleid en moet je rechtsaf een trap op...
lees meer

Vanaf 12 mei 2017 is het mogelijk voor hondenbezitters om in park de Stakenkamp, het Molkenboer, de Zonnewijzer (De Essen) en de Stadsweide gratis zakjes te halen om de poep op te kunnen ruimen. Mooi dat het idee dat de WG een aantal maanden geleden heeft ingebracht nu door de gemeente Oldenzaal als een pilot in praktijk wordt gebracht.
 
Een positieve stap in de aanpak van toch wel één van de grootste ergernissen van vele Oldenzalers: hondenpoep. Naast de plaatsing van de "poepzakjesautomaten" juicht de WG het initiatief ook toe dat...
lees meer
Allereerst de complimenten voor de portefeuillehouder en haar ambtenaren voor het stuk zoals dit nu voorligt. Ook het rapport van Mobycon verdient alle lof. Er kan met de thans voorliggende informatie een gedegen afweging worden gemaakt in prioriteitsstelling met inachtneming van prioriteiten van de fracties zelf. Zoals u zelf al aangeeft is de volgorde arbitrair. Zoals u weet heeft de fractie van de WG zich van meet af aan sterk ingezet voor de Schapendijk. Bij de bespreking van het bestemmingsplan Bisschop Balderikstraat werd al gewezen op de huidige situatie en die nog verder onder...
lees meer
 
Geacht college, een aantal maanden geleden is er in de Oldenzaalse gemeenteraad uitgebreid gesproken over het fenomeen “app buurtpreventie” en plaatsing van borden in straten of delen van wijken. De fractie van de WG heeft stellig de indruk dat op veel plaatsen in Oldenzaal deze app inmiddels “vol in gebruik” is en dat Oldenzaal een steeds grotere “dekking” heeft. Toch lazen wij afgelopen maandag op facebook het volgende bericht van de Politie Oldenzaal:

Politie Oldenzaal· 20 maart om 11:39 ·
!!Graag uw aandacht voor het volgende!!
Op dit...

lees meer

Pagina's