Sander Engbers (WG): "Vernieuwing en wisseling bestuursvoorzitter."
Henk Winkelhuis (WG): "Oldenzaal, daar word ik blij van!"
Raad Oldenzaal: ''Samen vóór motie treinverbinding Amsterdam-Berlijn."
Murat Yildirim (WG): "Wij willen duidelijkheid over dweilpassen."
Jan Bekke (WG): "Maak plek voor (rouw)bezinning op begraafplaats."
Raad Oldenzaal: "Stimuleringsregeling Noabershof aanvragen."
Jan Lempsink: "Niet aansluiten F35 door Enschede is een teleurstelling."
WG: "Jammer dat Trees stopt, blij met terugkomst André en Willy!"
1
2
3
4
5
6
7
8

Nieuws

 
Vragen aan het college van B&W tijdens het vragenuur van de raadsvergadering van 30 januari 2018. Sinds 14 januari 2018 rijden er Flirt-treinen van Eurobahn op het traject Hengelo- Bad Bentheim. Helaas valt er tot nu toe weinig te ‘flirten’ als het om deze treinverbinding gaat,  want het laten rijden van deze treinen brengt keer op keer problemen met zich mee die echt om een structurele oplossing vragen. Het niet rijden van deze treinen is wat de fractie van de WG betreft een onwenselijke situatie, omdat onze reizigers een goede dienstverlening verdienen...
lees meer
 
Geacht college, de Kalheupinklaan is een belangrijke verbindingsweg die ingericht is als een 50 km-weg. Aanwonende bewoners van de Kalheupinklaan hebben bij de fractie van de WG aan de ‘rem’ getrokken en hun zorgen geuit als het gaat om het te hard rijden op deze weg. De bewoners hebben eerder een brief verzonden naar de gemeente met daarin de zorg en de vraag om verkeersremmende maatregelen. Volgens de werkgroep Verkeer zou er na toetsing aan de richtlijnen uit het Mobiliteitsplan geen noodzaak zijn om op deze weg verdere verkeerskundige maatregelen te treffen....
lees meer
 
Woensdagavond 20 december, tijdens een drukbezochte Algemene Ledenvergadering van de WerknemersGroepering (WG,) is de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen unaniem vastgesteld. De lijst is een mix van vertrouwde en nieuwe namen en kent 26 kandidaten. Met deze namenlijst ziet de WG de komende gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober jongstleden was Rob Christenhusz al tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Nieuw op de kieslijst zijn Petra...
lees meer
 
Enige weken geleden heeft WG-fractievoorzitter Jan Lempsink in het politiek forum gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om in de wijk Zuid-Berghuizen te komen tot een woonzorgcentrum zoals bijvoorbeeld de Zonnestraal in de wijk De Thij. De bedoeling is dat er een koppeling wordt gemaakt met de Mariakerk waar vrijwilligers uit de wijk weer activiteiten hebben opgestart. Lempsink heeft dit idee in de raadsvergadering van maandag 18 december 2017 wederom actief onder de aandacht gebracht. Hier werd onder meer positief op gereageerd door de pas opgerichte...
lees meer
 
Voorzitter, “mooi doan”. Met deze twee woorden kan de fractie van de WG terugblikken op de afgelopen collegeperiode. Een periode waarin we voor grote opgaven hebben gestaan en waarin veel is gerealiseerd. We hebben “anders gekeken” en “nieuwe kansen” gegrepen. Samen met college, samen met jullie, collega raadsleden, samen met het ambtelijk apparaat, maar ook samen met alle Oldenzalers mogen we trots zijn op wat we deze periode allemaal hebben bereikt. Verbinden en ontmoeten. Voor óns twee belangrijke thema’s uit ons vorige verkiezingsprogramma die we met vaste...
lees meer
 
Voorzitter, vanavond hebben we het over het sportcluster Vondersweijde. We nemen nog geen besluit, dat doen we op 30 oktober. We willen als WG maar direct met de deur in huis vallen. Na uitgebreid onderzoek te hebben gedaan, de scenario’s zijn een voor een afgepeld,  is er een zorgvuldige afweging gemaakt om te komen tot één voorkeursscenario, namelijk het scenario van de uitgebreide revitalisering van het sportcluster. Als WG onderschrijven we deze keus....
lees meer
 
Geacht college, in juni 2016 werden wij geïnformeerd over de nieuwe plannen voor het winkelcentrum De Thij. De gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en Ahold zouden binnen een half jaar deze plannen verder uitwerken en vervolgens gefaseerd realiseren. We zijn inmiddels ruim een jaar verder en de fractie van de WG wacht vol smart op de concrete uitwerking hetzij uitvoering van deze plannen. Daarnaast krijgt de fractie...
lees meer
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de WerknemersGroepering werd Rob Christenhusz door de leden unaniem gekozen. Lijsttrekker Christenhusz liet tijdens de ledenvergadering weten dat hij de gemeenteraadsverkiezingen in maart met veel vertrouwen tegemoet gaat. Hij is sinds 2014 wethouder voor de WG. Op 20 december zal door de leden het programma vastgesteld worden en ook de kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart 2018 worden gepresenteerd.
 
...
lees meer

Pagina's