Jan Bekke (WG): "Maak plek voor (rouw)bezinning op begraafplaats."
Raad Oldenzaal: "Stimuleringsregeling Noabershof aanvragen."
Jan Lempsink: "Niet aansluiten F35 door Enschede is een teleurstelling."
WG: "Jammer dat Trees stopt, blij met terugkomst André en Willy!"
Jan Bekke: "Eens met extra krediet voor bibliotheek naar Vijfhoek."
André de Boer: "Vinger aan de pols bij krediet revitalisering zwembad."
Murat Yildirim volgt Trees Vloothuis op als fractievoorzitter WG!
WG: "Mooie ontwikkelingen in binnenstad Oldenzaal!"
1
2
3
4
5
6
7
8

Nieuws

 
Woensdagavond 20 december, tijdens een drukbezochte Algemene Ledenvergadering van de WerknemersGroepering (WG,) is de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen unaniem vastgesteld. De lijst is een mix van vertrouwde en nieuwe namen en kent 26 kandidaten. Met deze namenlijst ziet de WG de komende gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober jongstleden was Rob Christenhusz al tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Nieuw op de kieslijst zijn Petra...
lees meer
 
Enige weken geleden heeft WG-fractievoorzitter Jan Lempsink in het politiek forum gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om in de wijk Zuid-Berghuizen te komen tot een woonzorgcentrum zoals bijvoorbeeld de Zonnestraal in de wijk De Thij. De bedoeling is dat er een koppeling wordt gemaakt met de Mariakerk waar vrijwilligers uit de wijk weer activiteiten hebben opgestart. Lempsink heeft dit idee in de raadsvergadering van maandag 18 december 2017 wederom actief onder de aandacht gebracht. Hier werd onder meer positief op gereageerd door de pas opgerichte...
lees meer
 
Voorzitter, “mooi doan”. Met deze twee woorden kan de fractie van de WG terugblikken op de afgelopen collegeperiode. Een periode waarin we voor grote opgaven hebben gestaan en waarin veel is gerealiseerd. We hebben “anders gekeken” en “nieuwe kansen” gegrepen. Samen met college, samen met jullie, collega raadsleden, samen met het ambtelijk apparaat, maar ook samen met alle Oldenzalers mogen we trots zijn op wat we deze periode allemaal hebben bereikt. Verbinden en ontmoeten. Voor óns twee belangrijke thema’s uit ons vorige verkiezingsprogramma die we met vaste...
lees meer
 
Voorzitter, vanavond hebben we het over het sportcluster Vondersweijde. We nemen nog geen besluit, dat doen we op 30 oktober. We willen als WG maar direct met de deur in huis vallen. Na uitgebreid onderzoek te hebben gedaan, de scenario’s zijn een voor een afgepeld,  is er een zorgvuldige afweging gemaakt om te komen tot één voorkeursscenario, namelijk het scenario van de uitgebreide revitalisering van het sportcluster. Als WG onderschrijven we deze keus....
lees meer
 
Geacht college, in juni 2016 werden wij geïnformeerd over de nieuwe plannen voor het winkelcentrum De Thij. De gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en Ahold zouden binnen een half jaar deze plannen verder uitwerken en vervolgens gefaseerd realiseren. We zijn inmiddels ruim een jaar verder en de fractie van de WG wacht vol smart op de concrete uitwerking hetzij uitvoering van deze plannen. Daarnaast krijgt de fractie...
lees meer
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de WerknemersGroepering werd Rob Christenhusz door de leden unaniem gekozen. Lijsttrekker Christenhusz liet tijdens de ledenvergadering weten dat hij de gemeenteraadsverkiezingen in maart met veel vertrouwen tegemoet gaat. Hij is sinds 2014 wethouder voor de WG. Op 20 december zal door de leden het programma vastgesteld worden en ook de kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart 2018 worden gepresenteerd.
 
...
lees meer
 
Tijdens de Raadsvergadering van 9 november 2015 heeft de Gemeenteraad van Oldenzaal ruim € 1.600.000,- beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke renovatie en functionele aanpassingen ten behoeve van het Scholencomplex de Essen (basisschool De Linde en basisschool De Esch). We zijn nu bijna twee jaar verder en naar onze informatie is de noodzakelijke renovatie tot op...
lees meer
 
Op maandag 2 oktober 2017 werd in de TC Tubantia melding gemaakt, dat leerlingen van de basisschool de Leemstee in actie komen tegen het verkeer dat te hard rijdt door de straten rond deze school in Zuid-Berghuizen. Zij willen automobilisten erop wijzen door het maken en plaatsen van allerlei borden dat de maximale snelheid 30 km/uur is. Als fractie van de WG juichen wij initiatieven die er vanuit allerlei geledingen worden genomen van harte toe. De schoolleiding spreekt van een “ludieke actie” met hele serieuze achtergrond. De fractie van de WG vindt ook dat er...
lees meer
 
Voorzitter, we hebben een zeer belangrijk maar ook net zo ingewikkeld raadsvoorstel voor ons liggen: Voorstel tot het instemmen met de pilot parkeerbeleid. In het Politiek Forum van 11 september jl. heeft onze fractie reeds aangegeven te kunnen instemmen met het voorliggende voorstel. Onze fractie wil de SOBO-Koninklijke Horeca Nederland afdeling Oldenzaal- MKB Oldenzaal bedanken voor de reactiebrief. Ik kom hier later nog op terug. Iek wil allereerst dan ook meteen een niet onbelangrijk citaat uit deze brief aanhalen. Einddoel moet zijn: Hoe maken we de Oldenzaalse...
lees meer

 

Naar aanleiding van meerdere signalen van inwoners uit onze stad vragen wij uw aandacht voor het personenvervoer op de treinverbinding tussen Oldenzaal en Zutphen. De signalen gaan voornamelijk over de toegenomen drukte in de treinen tijdens de spitsuren en de dienstregeling in het weekend. Inwoners geven ten aanzien van het eerste punt aan dat het regelmatig voorkomt dat zij ‘het past echt net’ en ‘hutjemutje’ op elkaar moeten staan in treinen op dit traject tijdens de doordeweekse spitsuren. In de concessie 2014- 2023 is er afgesproken met Syntus dat er minimaal 2...
lees meer

Pagina's