Sander Engbers (WG): "Vernieuwing en wisseling bestuursvoorzitter."
Henk Winkelhuis (WG): "Oldenzaal, daar word ik blij van!"
Raad Oldenzaal: ''Samen vóór motie treinverbinding Amsterdam-Berlijn."
Murat Yildirim (WG): "Wij willen duidelijkheid over dweilpassen."
Jan Bekke (WG): "Maak plek voor (rouw)bezinning op begraafplaats."
Raad Oldenzaal: "Stimuleringsregeling Noabershof aanvragen."
Jan Lempsink: "Niet aansluiten F35 door Enschede is een teleurstelling."
WG: "Jammer dat Trees stopt, blij met terugkomst André en Willy!"
1
2
3
4
5
6
7
8

Nieuws


Vanaf 12 mei 2017 is het mogelijk voor hondenbezitters om in park de Stakenkamp, het Molkenboer, de Zonnewijzer (De Essen) en de Stadsweide gratis zakjes te halen om de poep op te kunnen ruimen. Mooi dat het idee dat de WG een aantal maanden geleden heeft ingebracht nu door de gemeente Oldenzaal als een pilot in praktijk wordt gebracht.
 
Een positieve stap in de aanpak van toch wel één van de grootste ergernissen van vele Oldenzalers: hondenpoep. Naast de plaatsing van de "poepzakjesautomaten" juicht de WG het initiatief ook toe dat...
lees meer
Allereerst de complimenten voor de portefeuillehouder en haar ambtenaren voor het stuk zoals dit nu voorligt. Ook het rapport van Mobycon verdient alle lof. Er kan met de thans voorliggende informatie een gedegen afweging worden gemaakt in prioriteitsstelling met inachtneming van prioriteiten van de fracties zelf. Zoals u zelf al aangeeft is de volgorde arbitrair. Zoals u weet heeft de fractie van de WG zich van meet af aan sterk ingezet voor de Schapendijk. Bij de bespreking van het bestemmingsplan Bisschop Balderikstraat werd al gewezen op de huidige situatie en die nog verder onder...
lees meer
 
Geacht college, een aantal maanden geleden is er in de Oldenzaalse gemeenteraad uitgebreid gesproken over het fenomeen “app buurtpreventie” en plaatsing van borden in straten of delen van wijken. De fractie van de WG heeft stellig de indruk dat op veel plaatsen in Oldenzaal deze app inmiddels “vol in gebruik” is en dat Oldenzaal een steeds grotere “dekking” heeft. Toch lazen wij afgelopen maandag op facebook het volgende bericht van de Politie Oldenzaal:

Politie Oldenzaal· 20 maart om 11:39 ·
!!Graag uw aandacht voor het volgende!!
Op dit...

lees meer
 
Maandag 20 maart 2017 was de jaarlijkse bijeenkomst van de Raad met de woningcorporatie WBO wonen en de Huurders vereniging Oldenzaal. Wij werden uitgebreid geïnformeerd over de beschikbaarheid van het woningaanbod, de betaalbaarheid daarvan, duurzaamheidsplannen en de actuele bouwprojecten. Voor Twente is onlangs een woningmarktonderzoek gehouden. De resultaten van dit onderzoek werden besproken en toegelicht. Enkele opvallende gegevens:
- meer uitstroom vanuit de huursector naar koop of vrije sector huur
- eenmaal gekocht blijven mensen in die...
lees meer
 
Standpunt WG onderwijshuisvesting Oldenzaal staat voor een enorme uitdaging op het gebied van onderwijshuisvesting. In dit kader heeft de Gemeenteraad afgelopen maandag 30 januari een bezoek gebracht aan drie schoolgebouwen in het centrum van Oldenzaal: de Nutsschool, de Franciscusschool en het Twents Carmel College locatie Lyceumstaat. Drie gebouwen die al zestig jaar en ouder zijn en voor een deel ook beeldbepalend voor onze stad. Voor deze drie schoolgebouwen moet de gemeente samen met de onderwijsinstellingen de afweging maken van renovatie of...
lees meer
 
Geacht college, de leegstand van winkelpanden in de Oldenzaalse binnenstad is voor de WG een zeer belangrijk aandachtspunt. De laatste tijd zijn er door het college van B&W diverse positieve stappen gezet om de leegstand van winkelpanden waar mogelijk te bestrijden. Wij denken daarbij aan het initiatief Stadsnoabers en het aanstellen van een binnenstadsmanager. Initiatieven die de fractie van de WG van harte toejuicht. In meerdere gemeenten zijn ook initiatieven ontstaan om leegstaande winkelpanden te benutten voor het intensiveren van het sociaal...
lees meer
 
Geacht college, vervoer gevaarlijke stoffen en leefbaarheid rondom het spoor zijn al vele jaren lang speerpunten van de WG. Samen met de andere Oldenzaalse politieke partijen hebben wij met vaste regelmaat onze zorgen uitgesproken en er bij het college op aangedrongen om samen met andere gemeenten én provincie te blijven optrekken richting landelijke politiek. Natuurlijk zijn wij dan ook verheugd dat we deze week in de krant konden lezen dat onze staatsecretaris Sharon Dijksma de geluidsoverlast in de Twentse spoorgemeenten probeert te beperken. “Zo wordt, onder...
lees meer
 
Geachte collega’s, college, ambtenaren, dames en heren, als het jaar ten einde loopt wordt door velen de balans opgemaakt en wordt er vaak teruggeblikt op het afgelopen jaar. Dat wil ik graag vanavond ook met u even doen. Terug kijken. En misschien kunnen we leren van het verleden en er ons voordeel mee doen voor de toekomst. De wereld om ons heen staat in brand. Oorlogen, bomaanslagen, miljoenen vluchtelingen, wanhopig, ten einde raad, wereldleiders die niet kunnen of willen samenwerken, haarscheurtjes in de Europese samenwerking.  We leven in de...
lees meer

De raad van de gemeente Oldenzaal in vergadering bijeen op 19 december 2016,
 
Overwegende dat:
  • De bestaande Agenda van Twente eind 2017 zal aflopen.
  • Deze agenda de afgelopen tien jaar vormgegeven heeft aan de Twentse sociaaleconomische structuurversterking.
  • Dat eind 2016 de 14 Twentse raden een besluit nemen over een verdere verkenning naar en de ambities van een nieuwe Agenda van Twente.
  • De afzonderlijke 14 Twentse raden in 2017 een besluit moeten nemen over de inhoud en financiering van een...
lees meer
 
Geachte voorzitter, in 2007 hebben de veertien Twentse gemeenten besloten een gezamenlijke investeringsagenda te starten, met als doel de sociaaleconomische structuur van Twente duurzaam en substantieel te versterken. De gemeente Oldenzaal is al lang een zeer betrokken en betrouwbare deelnemer en partner van de regio en daarmee ook van de Agenda van Twente. Nu we het einde van de tien jaarstermijn van de Agenda van Twente bereiken is het goed om terug te blikken en de resultaten in relatie tot de gestelde doelen te evalueren. Er is veel tot stand gebracht, een regio...
lees meer

Pagina's