Trees Vloothuis (Wethouder)
Rob Christenhusz (Wethouder)

Wethouders

 

 
Trees Vloothuis
- Loco-burgemeester
 
• financiën
• binnenstad Oldenzaal
• gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente
• automatisering en informatievoorziening
• cultuur (historie)
• recreatie en toerisme, stadspromotie

* Lid van de raad van Toezicht van de stichting Werkprojecten Oldenzaal

     t.vloothuis@oldenzaal.nl

Rob Christenhusz

• sociale zaken
• arbeidsmarktbeleid
• Wsw
• jeugd
• volksgezondheid
• Wmo
• sport

* Voorzitter van de raad van Toezicht van de Stichting Werkprojecten Oldenzaal

      r.christenhusz@oldenzaal.nl