Jan Bekke: "Voor leefklimaat doorgaand verkeer binnenstad weren."
Petra Weideveld: "Participatie regionale energiestrategie op één."
WG: "Verkeerslicht Prossinkhof - Bleekstraat nog niet weg!"
WG Oldenzaal reageert met filmpje op plan voor alle schoolgebouwen.
Mike Oude Remmerink: "Samen werken aan onderwijshuisvesting."
Murat Yildirim: "Wij willen voldoende stageplaatsen voor studenten."
De WG doet er een prachtig rondje door Oldenzaal in!
De WG doet er een prachtig rondje door Oldenzaal in!

Nieuws

Het voorliggende Mobiliteitsbeleidsplan 2021 – 2025 is een heldere en duidelijke uiteenzetting van wat wij in de komende jaren op het gebied van verkeer,...
lees meer
Voorzitter, vandaag staan er 2 onderwerpen op de agenda geagendeerd die gelieerd zijn aan het Nationaal Klimaatakkoord: Het voorstel om akkoord te gaan met het voorlopige ontwerp van de RES Twente 1.0 en het voorstel van de Energievisie NOT, versie Oldenzaal. Het voor ons liggende voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 geeft ons een kader, een strategisch koersdocument richting het definitieve ontwerp RES Twente 1.0. 
 
Voordat wij hierover ons standpunt geven, nemen wij u even mee in HOE wij als WG Oldenzaal tot dit standpunt zijn gekomen....
lees meer

Gaat verkeerslicht Prossinkhof - Bleekstraat wel of niet weg? Als het aan WG Oldenzaal ligt, zeker nog niet!! Afgelopen maandag is het Mobiliteitsplan 2021 - 2025 besproken in een Politiek Forum. In de TC Tubantia stond al eerder een bericht dat het college van plan was oude verkeerregelinstallaties (zoals op het kruispunt Prossinkhof - Bleekstraat) te laten verwijderen....

lees meer
Het integraal huisvestingsplan Oldenzaal. Er zijn vele bouwstenen genoemd in het definitieve rapport van HEVO over het integraal huisvestingsplan. Als de fractie van de WG twee ontzettend belangrijke bouwstenen zou mogen noemen dan zouden wij gaan voor ‘samen’ en ‘haalbaarheid’. Samen met de schoolbesturen heeft de gemeente getracht om een daadkrachtig rapport te realiseren. Een rapport met kansen voor nu en de toekomst. Daarnaast is het IHP ook een plan waarbij de raad de vraag moet durven stellen: “Is het haalbaar?” Deze vraag zal de raad ieder jaar bij de kadernota financieel...
lees meer
Vragen WG voor het vragenuur tijdens de raadsvergadering van Oldenzaal van maandag 1 maart 2021. Betreft: Stageplekken voor mbo-studenten. Door corona zijn veel stageplekken in de afgelopen tijd weggevallen en de nood neemt zichtbaar toe. Het vooruitzicht is dat ruim 1.000 studenten dringend opzoek zijn naar een stage- of leerwerkplek. Wij herhalen het nog maar een keer: 1.000 studenten. Voor mbo-studenten is leren in de praktijk echt nodig om het vak te leren en voor het halen van hun diploma. Er is vooral een tekort in stageplekken voor functies in de zorg en voor kwetsbare niveau 2-...
lees meer

Lees het artikel van TC Tubantia klik hier 

Het 'Rondje Oldenzaal' downloaden klik hier

lees meer
De WG doet er een rondje in. Het zijn bizarre tijden. Al bijna een jaar heeft corona ons in de greep. Onze vrijheid wordt enorm beperkt. Iedereen heeft er mee te maken, persoonlijk of zakelijk. Er is enorm veel verdriet. Maar er zijn ook heel veel mooie initiatieven. Bijvoorbeeld “Samen zijn we Oldenzaal”. Waar we kunnen, ondersteunen we uiteráárd onze lokale ondernemers, sport en cultuur. Sámen komen we door deze crisis.
 
Ook de WG wil graag iets positiefs bijdragen in deze donkere tijden. We doen er een rondje in. Sterker nog, we doen er twéé rondjes...
lees meer

Op 18 februari 2021 hebben wij aandacht gegeven aan de publicaties van de gemeente Oldenzaal in de KOM. Deze staat in de huis-aan-huis-krant van ‘De Glimlach’, maar is ook digitaal terug te vinden via: www.oldenzaal.nl/kom...

lees meer

Op 18 februari 2021 hebben wij aandacht gegeven aan de publicaties van de gemeente Oldenzaal in de KOM. Deze staat in de huis-aan-huis-krant van ‘De Glimlach’, maar is ook digitaal terug te vinden via: www.oldenzaal.nl/kom...

lees meer

Pagina's