“Kijk op de wijk, De Thij 9.1” aangeboden aan het Oldenzaalse college.

“Kijk op de wijk, De Thij 9.1” aangeboden aan het Oldenzaalse college.

De wijk De Thij bestaat zo’n 50 jaar, een halve eeuw! Dat geldt ook voor ons, de WG, de lokale politieke partij van Oldenzaal. Er is in die 50 jaar enorm veel gebeurd. De WG heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ongetwijfeld is er ook een proces van verandering in de wijk De Thij geweest. In het kader van ons jubileumjaar zijn we daarom op zoek gegaan naar wat er lééft in de wijk. Er zijn vele gesprekken gevoerd met Thij-bewoners met als centrale thema “Kijk op de wijk”. Daarnaast is er gesproken met scholen, instellingen, organisaties enz. enz. Alle gesprekken hebben een schat aan informatie opgeleverd. Die informatie hebben we gebundeld in een handzaam boekje met als titel “Kijk op de wijk, De Thij 9.1”
 
We pretenderen zeker niet een wetenschappelijk onderzoek te hebben uitgevoerd. We hebben in de vele gesprekken die we hebben gehad vooral geluisterd! En dat luisteren heeft bouwstenen opgeleverd waarmee De Thij 9.0 zich kan ontwikkelen tot De Thij 9.1, een wijk waar je ook de komende 50 jaar met heel veel plezier leeft, woont en werkt.
 
Na de gesprekken bij het winkelcentrum was een eerste conclusie al gauw getrokken. De wijk krijgt een 9.0! Mensen wonen er met heel veel plezier! En dat geldt voor jong en oud. “Woarum denk ie da’k hier nog woon?” zei een gelukkige eerste Thij-bewoner, “ik woon hier a vieftig joar!”. Men is heel blij met het vele groen in de wijk, er zijn prachtige speelplekken en er zijn tal van sportaccommodaties.
 
Natuurlijk werden er ook verbeterpunten genoemd. Die hebben we gebundeld in een aantal thema’s: verkeer, tunneltje, Paal 12, Hulsbeek, ontmoetingsplek jongeren / jeugd, speelplekken jeugd, wensen ouderen, rol WBO, oppimpen van de wijk, winkelcentrum, huisvesting ouderen, en verbinding, zowel hardware als software.
 
U leest en zIet wat er leeft in de wijk. We wensen u en alle bewoners en partners in de wijk De Thij dan ook veel succes en plezier met “Kijk op de wijk, De Thij 9.1”
 
Als er vragen of opmerkingen zijn over “Kijk op de wijk, De Thij 9.1” kan contact opgenomen worden met WG Oldenzaal via het mailadres secretariaat@wgoldenzaal.nl. De WG gaat graag met u in gesprek.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur, leden en fractie WG Oldenzaal
 
De 'Kijk op de wijk De Thij' lezen klik hier
 
Woordvoerders: Henk Winkelhuis Mail Henk en Marijke Egbers Mail Marijke
 
Aanbieden van “Kijk op de wijk, De Thij 9.1” aan burgemeester Patrick Welman.