Henk Winkelhuis: "Eikenprocessierups óók bestrijden met nestkastjes."

Henk Winkelhuis: "Eikenprocessierups óók bestrijden met nestkastjes."

Verzoek om uitdelen nestkastjes voor aanpak eikenprocessierups. De WG Oldenzaal vraagt de aandacht van het college van de gemeente Oldenzaal voor de aanpak van de eikenprocessierups.  Al eerder zijn daar door de WG vragen over gesteld, maar daarop is nog geen reactie ontvangen. In Hardenberg zijn gratis nestkastjes uitgedeeld, mogelijk dat de gemeente Oldenzaal dit goede voorbeeld over kan nemen. Met plaatsing van nestkastjes worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups naar de eikenbomen gelokt wat erg preventief werkt tegen de rupsen.
Met belangstelling heeft de fractie van de Werknemersgroepering Oldenzaal (WG) het artikel op RTV Oost gelezen over het uitdelen van gratis nestkastjes aan inwoners van Hardenberg. Het onderwerp ‘nestkastjes’ stond op ons lijstje van onderwerpen voor de beschouwingen tijdens de Programmabegroting 2019 van afgelopen maandag. Dit onderwerp sneuvelde aangezien het in de ogen van de WG bij een begrotingsbehandeling meer gaat om visie en hoofdlijnen.
 
De WG ziet nestkastjes wel als mogelijkheid voor een gedeeltelijke aanpak van de eikenprocessierups. Vandaar dat de fractie van de WG het college van de gemeente Oldenzaal een brief heeft geschreven over dit onderwerp. De WG vraagt het college of zij mogelijkheden ziet om in lijn met de gemeente Hardenberg gratis nestkastjes uit te delen aan inwoners van Oldenzaal die in de buurt van eikenbomen wonen De WG ziet hierin onder andere ook kansen voor de afdeling Praktijkonderwijs van het Twents Carmel College of de Werkwijzer.
De buurtvereniging van de Haerstraat in Oldenzaal heeft in de zomer van 2018 al het goede voorbeeld gegeven door tijdens het buurtfeest samen nestkastjes in elkaar te zetten.
 
Door meerdere partijen is de problematiek van de eikenprocessierups in de raad al aan de orde gesteld. Zo heeft raadslid Jan Bekke al eerder gevraagd om over de mogelijke aanpak een keer bijgepraat te worden door de afdeling Beheer. Daarop is nog geen reactie ontvangen.
 
Hedenochtend, 15 november, heeft de fractie van de WG in een brief gericht aan het college van de gemeente Oldenzaal de volgende vragen gesteld:
  1. Heeft het college al een plan van aanpak voor de bestrijding van de eikenprocessierups?
  2. Gaan we in Oldenzaal bij de bestrijding op gebruik maken van nematoden, microscopisch kleine aaltjes die rupsen opeten?
  3. Gaan we ook komend jaar weer nesten wegzuigen?
  4. Gaat de gemeente Oldenzaal gezamenlijk met andere gemeenten en provincie de strijd aan? Met andere woorden komt er een gezamenlijk plan of blijft iedere gemeente zijn eigen bestrijdingsmiddelen inzetten?
Woordvoerder: Henk Winkelhuis  Mail: h.winkelhuis@oldenzaal.nl