Henk Winkelhuis: "Voer goedgekeurde Oldenzaalse stadsideeën uit."

Henk Winkelhuis: "Voer goedgekeurde Oldenzaalse stadsideeën uit."

De WG Oldenzaal vraagt de aandacht van het college voor de Oldenzaalse stadsideeën. Al eerder is aandacht gevraagd voor een RolstoelVriendelijkToilet, nu vraagt de WG Oldenzaal aandacht voor het stadsidee voor het beschilderen van schakelkasten. Dit StadsID is positief ontvangen op 15 mei 2017. De WG Oldenzaal vindt het tijd dat het college actie onderneemt om dit idee te realiseren. Op 15 mei 2017 heeft Clara Welhuis in het politiek forum haar idee over het beschilderen van schakelkasten toegelicht. Iedereen was enthousiast! In de notulen staat te lezen: “De aanwezige forumleden staan positief tegenover het gepresenteerde StadsID en vragen het college met een nadere uitwerking te komen rond september/oktober.” Van het jaar 2017 wel te verstaan. Gevraagd werd om bij de uitwerking rekening te houden met het standpunt van nutsbedrijven als eigenaren van de schakelkasten. Men was unaniem van mening dat het beschilderen van schakelkasten een mooie toevoeging is op wijkniveau waarbij ook wijkbewoners betrokken kunnen worden. Voor de binnenstad werd het idee geopperd om als onderwerp informatie over de binnenstad te verbeelden. Wellicht vanuit historisch perspectief.
 
Iedereen was enthousiast. Maar inmiddels is het al oktober ... 2018. En het idee is nog steeds niet uitgevoerd.
 
Clara Welhuis maakte onlangs aan Henk Winkelhuis, raadslid van de WG Oldenzaal, kenbaar dat er binnenkort een brainstormsessie zal zijn. Deze verlate brainstormsessie was reden voor de fractie van de WG Oldenzaal om een brief te schrijven aan het college;  Anderhalf jaar later een brainstormsessie, dat moet toch anders kunnen.
 
De WG Oldenzaal zou van het college graag hetzelfde “doorpakken” zien als bij de realisatie van het RolstoelVriendelijkToilet. In de brief stelt de WG Oldenzaal voor om Clara Welhuis zo snel mogelijk de gelegenheid te bieden om, als een soort pilot, een schakelkast “aan te pakken” en daarmee haar talent te gebruiken.
 
Helaas zijn er nog meer voorbeelden waar ook de WG graag meer tempo had gezien.
Eén daarvan is de volgende; Op 28 april 2017 presenteerden Marijke Egbers en Ben Nijhuis hun stadsidee. Na een lang proces worden op 1 december de vier plaquettes onthuld van onze 4 Oldenzaalse olympiërs die een medaille hebben behaald. Maar ook in die casus is er anderhalf jaar verstreken.
 
Daarom heeft de fractie van de WG Oldenzaal de volgende vragen aan het college gesteld:
-           Bent u het met ons eens dat de uitvoering van het StadsID van Clara Welhuis te lang op zich laat wachten?
 
-           Bent u het met ons eens dat er nu doorgepakt moet worden?
-           Kunt u ons melden wat de stand van zaken is bij de andere stadsideeën?
-           Hoe verloopt de terugkoppeling naar de indieners?
-           Hoe wordt de raad op de hoogte gehouden van de voortgang?
 
Woordvoerder: Henk Winkelhuis  Mail: h.winkelhuis@oldenzaal.nl