Henk Winkelhuis: "Wij geven om het herbestemmen van kunstwerken."

Henk Winkelhuis: "Wij geven om het herbestemmen van kunstwerken."

Geachte college, onlangs kwam er tot twee keer toe een kunstwerk van Jan Schoenaker in het nieuws. Dat kon voor de fractie van WG Oldenzaal geen toeval zijn. Wij waren namelijk al begonnen met een klein onderzoekje n.a.v. de ontwikkelingen rondom de plannen voor de Drieëenheidskerk. Gisteren konden we in de TC Tubantia lezen dat er bij de voormalige tricotage/confectiefabriek Oltri een schepping van hem is gevonden en dat het de bedoeling is dat het kunstwerk tijdelijk wordt opgeslagen. Er zal worden gezocht naar een plek in de nieuwe wijk Stakenbeek. Kijk, daar wordt de fractie van de WG blij van. Ook in de Drieëenheidskerk zijn dus kunstwerken van Jan Schoenaker. Het gaat zelfs om meerdere glas-in-lood-ramen.

De afgelopen twee weken is onze fractie “op onderzoek” gegaan en hebben we informatie verzameld. In een gesprek met architect John Velthuis werd ons duidelijk dat de ramen zéker niet vernietigd zullen worden, maar dat er wel dégelijk aandacht is voor de ramen. Als er geen plek in de nieuwe plannen voor de Drieëenheidskerk zelf is, zal er gezocht worden naar een andere plek. John Velthuis tipte ons om ook contact op te nemen met Albert Wiggers. Albert doet onderzoek naar de werken van Jan Schoenaker in Oldenzaal. Dat hebben we uiteraard gedaan. Albert wist ons te vertellen dat er ook glaskunst is opgeslagen bij de gemeente. Hij noemde o.a. De Vier Jaargetijden. Na wat speurwerk weten we inmiddels dat dit kunstwerk een mooie plek heeft gekregen in de nieuwe Windroos aan de Berkstraat. Dat kunstwerken van Jan Schoenaker een meerwaarde voor gebouwen hebben is wel duidelijk. Daar bestaat geen twijfel over. De Windroos aan de Berkstraat is een mooi voorbeeld, maar zo zijn er meer. In het Twents Carmel College, locatie Potskampstraat staan twee prachtige ramen uit de voormalige Paulusschool uit Berghuizen en bij basisschool De Bongerd aan de Paukenlaan hangen glas-in-lood ramen uit de voormalige Roveniusschool. In het contact met de gemeente werd overigens duidelijk dat er meer kunstwerken zijn opgeslagen. Misschien zitten daar wel werken bij die een nieuwe bestemming verdienen.

Bovenstaande brengt ons bij de volgende vragen:

1. Zijn er nog kunstwerken van Jan Schoenaker in opslag en kunt u ons zeggen welke dat zijn?

2. Als het antwoord ja is, zouden we dan inwoners van Oldenzaal kunnen betrekken bij ideeën voor een plek voor die kunstwerken?

3. In hoeverre kan de gemeente invloed uitoefenen op de invulling van de plannen bij de Drieëenheidskerk als het gaat om de glas-in-lood-ramen?

4. Zouden ramen van Jan Schoenaker die geen herbestemming kunnen krijgen bij de invulling van de Drieëenheidskerk, op de één of andere manier in de toekomst een andere plek kunnen vinden? We denken hierbij bijvoorbeeld aan het Integraal Huisvestings Plan van het onderwijs, invulling terrein voormalig postkantoor, verzorgingstehuizen?

5. Blijkbaar zijn er meer kunstwerken in opslag bij de gemeente. Wellicht zijn daar werken bij die beslist een nieuwe bestemming verdienen. Zouden deze kunstwerken ergens op de website van de gemeente Oldenzaal een plek kunnen krijgen en zouden we ook hiervoor inwoners kunnen vragen naar ideeën voor een geschikte plek?

6. De WBO is uiteraard ook een belangrijke partner voor eventuele nieuwe bestemmingen van kunstwerken. Is het college bereid om met de WBO contact op te nemen of zij wellicht ideeën hebben? 

Met vriendelijke groeten,

Fractie WG, Wij Geven om Oldenzaal,

Henk Winkelhuis  Mail Henk