Henk Winkelhuis: "Wij maken ons zorgen om jongerenhuisvesting."

Henk Winkelhuis: "Wij maken ons zorgen om jongerenhuisvesting."

 
Geacht college, de afgelopen weken konden we met vaste regelmaat artikelen lezen over woningbouw in de ons omringende gemeenten. Vast item was daarbij huisvesting voor de jeugd van de betreffende gemeente. Een hele belangrijke doelgroep. 
 
Wonen en zorg is een vast terugkerend thema in vele gesprekken die wij voeren. Wonen en zorg heeft onze grote zorg. Oldenzaal moet een stad zijn en blijven waar ook ouderen zich thuis voelen, een stad waar we blij oud kunnen worden. Dat is een geweldige opgave en het is goed dat we daar met z’n allen heel veel aandacht voor hebben. 
 
Maar in relatie tot onze eerste opmerking in deze brief over huisvesting voor de jeugd in de ons omringende gemeenten, wil onze fractie nogmaals haar zorg uitspreken over huisvesting voor ónze jongeren. Op 1 januari telde onze stad iets meer dan 7000 inwoners jonger dan 20 jaar en tegelijk iets meer dan 7000 inwoners ouder dan 64. Dat is een mooie balans op een totaal aantal inwoners van ongeveer 32.000. Maar we weten allemaal dat die balans in rap tempo zal doorslaan.  
 
Als we willen voorkomen dat Oldenzaal een stad wordt met overwegend senioren, één groot “Noabershof” zullen we maar zeggen, moeten we zeker even zo veel aandacht moeten hebben voor huisvesting van onze jeugd, alleenstaande jongeren, jongeren die net klaar zijn met de studie, jongeren die net een baan hebben en jonge gezinnen met of zonder kinderen.  
 
 We weten allemaal hoe lastig het is voor jonge gezinnen om een huis te kunnen kopen. Banken doen moeilijk als het gaat om het verstrekken van een hypotheek. Daarnaast kennen we ook in Oldenzaal de tendens dat investeerders huizen opkopen en deze doorverhuren aan particulieren tegen hoge huren. Jongeren die net klaar zijn met hun studie en net een baan hebben gevonden, komen al gauw niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning en zijn aangewezen op deze dure huurwoningen. Steeds vaker horen wij dat jongeren daarom hun heil zoeken in bijvoorbeeld Enschede. Dát moeten wij voorkomen.  
 
Met het stijgen van het aantal senioren zal het al moeilijk genoeg worden om de balans tussen jong en oud goed te houden. Als wij er niet in slagen de jeugd goede huisvesting tegen een passende prijs aan te bieden zullen nog meer jongeren onze stad verlaten en zal de balans nóg sneller en verder doorslaan. Oldenzaal heeft veel te bieden en dat willen we allemaal graag zo houden. Daar hebben we onze jeugd keihard voor nodig. 
 
Net als bij wonen en zorg zullen we ook bij huisvesting voor onze jongeren alle zeilen bij moeten zetten en met veel partijen in overleg moeten gaan. Uiteraard met de WBO, maar laten we vooral de jeugd zelf niet vergeten. We weten dat dit ook gaat gebeuren, maar zien toch graag concrete plannen.  
 
Daarom heeft de fractie van de WG de volgende vragen: 1. Herkent het college de zorgen die wij hebben over de huisvesting voor onze jongeren? 2. Wanneer wordt er concreet gestart met het peilen van de behoeftes van onze jongeren? (Zie onze brief van 8 september 2018) 3. Welke acties worden er door het college op dit moment ondernomen als het gaat om huisvesting voor de jeugd? 4. Wanneer kunnen wij concrete plannen verwachten als het gaat om eventuele bouw of verbouw van woningen voor jongeren? 5. De WBO gaat dit jaar een nieuwe ambitieplan maken voor de komende 5 jaar. Graag zouden wij zien dat het college bij de WBO aandringt om in dit ambitieplan concrete plannen voor de jeugdhuisvesting op te nemen. Wil het college deze oproep oppakken? 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van de WG, 
Henk Winkelhuis