Jan Bekke: "Aankoop pand Deurningerstraat was echt een worsteling."

Jan Bekke: "Aankoop pand Deurningerstraat was echt een worsteling."

Wij zijn als fractie al jaren bezig met het ontwikkelen van en het meedenken over de invulling van het singelpark. Er liggen prachtige plannen waar we als gemeente binnenkort mee aan de slag gaan. Er komt meer groen, we laten onze historie zien, brengen water in, et cetera. Het verwerven en op den duur slopen van het pand Deurningerstraat, de voormalige Rabobank, om een waardevolle en beleefbare groene singel te creëren is een van de uitgangspunten van het Masterplan Binnenstad. De aankoop van dit pand biedt mega kansen om die ideeën verder door te trekken en zo’n kans komt zeker niet vaak voor. Als WG begrijpen wij dit goed. Maar we hebben het al eerder gezegd.
 
Er zijn helaas genoeg Oldenzalers die helemaal niet zitten te springen op een groen singelpark of welke investering dan ook in de binnenstad. Juist het feit dat met deze aankoop een grote investering is gemoeid in een tijd van bezuinigingen en enorme opgaven in het sociaal domein, is voor onze fractie een behoorlijk punt van discussie geweest.
 
In ons coalitieakkoord spreken we met name over investeren in preventie. De WG fractie gelooft hier heilig in. Het resultaat van preventie is helaas niet direct zichtbaar maar vaak pas jaren later. Verbinden, ontmoeten en bewegen zijn volgens onze fractie drie pijlers die bij preventie steeds weer terug komen. Deze drie leveren zonder meer winst op. Op 1 van de global goals: goede gezondheid en welzijn.
 
Naast de reeds gedane investeringen in de binnenstad is met de aankoop, sloop en de nieuwe invulling van het gebied Deurningerstraat volgens ons ook en vorm van investering in preventie waarin we verbinden, ontmoeten en bewegen nadrukkelijk gaan meenemen in de verdere uit te werken plannen. Op deze wijze zal deze investering in dit gebied gaan bijdragen aan een goede gezondheid en welzijn van onze inwoners.
Als mensen elkaar vaker ontmoeten, elkaar spreken en bewegen, heeft dat links- of rechtsom een positief effect.
 
Alles overwegende blijft het voor onze fractie nog steeds een worsteling, maar met een terugblik vanuit de historie van onze stad, naar een toekomstige visie voor onze stad wordt die worsteling toch een stukje minder. We komen met onze fractie dan ook tot de conclusie in te stemmen met het college voorstel en over te gaan tot aankoop van het pand Deurningerstraat.
 
Woordvoerder: Jan Bekke  j.bekke@oldenzaal.nl