Jan Bekke: "Eens met extra krediet voor bibliotheek naar Vijfhoek."

Jan Bekke: "Eens met extra krediet voor bibliotheek naar Vijfhoek."

De fractie van de WG kan instemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet benodigd voor de vestiging van de bibliotheek in het winkelcentrum In den Vijfhoek.
Onze complimenten gaan met name naar de betrokken portefeuillehouder voor de wijze waarop zij de onderhandelingen heeft gevoerd om te komen tot het nu voorliggende voorstel. 
Als de raad vanavond dit voorstel met besluit aftikt kan de huurovereenkomst tussen de bibliotheek en Unibail worden getekend en kan de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de gehele vernieuwbouw van In den Vijfhoek worden ingediend.
 
Wij hopen dat deze vergunningverlening spoedig zijn beslag krijgt zodat ook snel met de daadwerkelijke werkzaamheden kan worden gestart. Wij, maar met name ook de ondernemers van In den Vijfhoek, hebben hier heel lang op gewacht. In uw voorstel lezen wij ook dat de doorgang van de Hofstraat naar de Langestraat, alsmede een doorgang vanaf de Deurningerstraat naar deze ontsluiting,  kan worden gerealiseerd. Hiermee worden zowel de wensen van onze coalitiepartners, het CDA en de VVD, die van de overige fracties, als onze wens gerealiseerd. 
En dit stemt ons bijzonder tevreden. Wij zien dat voor deze “achtererven” nieuwe kansen en ontwikkelingsmogelijkheden gaan ontstaan waardoor de binnenstad - ook op deze locatie - aantrekkelijk wordt.
Wij zien deze positieve ontwikkeling op deze plek in samenhang met de geschetste ontwikkelingen rond het voormalige postkantoor.
 
Het ene plan kan en zal het andere versterken. Het hele gebied krijgt een enorme boost die zeker positief zal uitwerken op alle ondernemingen aan zowel de Deurningerstraat als de Langestraat. Een hobbeltje - in de vorm van de aanwezigheid van 16 woningen van de WBO aan de Langestraat -moet nog wel genomen worden. Wij gaan er van uit dat in de loop van dit jaar hier duidelijkheid over komt. 
Wij wensen de portefeuillehouder ook in dit project veel succes. Maar ….! Eerst de vernieuwbouw van In den Vijfhoek. De planning voor de uitvoering getuigd van een adequate aanpak en ook dat verdient alle lof.
 
Tot zover.
 
Woordvoerder: Jan Bekke  Mail: j.bekke@oldenzaal.nl