Jan Bekke: "Plek van bezinning op begraafplaatsen Oldenzaal."

Jan Bekke: "Plek van bezinning op begraafplaatsen Oldenzaal."

Geacht college, op 14 februari 2019, ongeveer twee jaar geleden dus, heeft onze fractie een brief gestuurd met een aantal vragen over een “plek van bezinning” op zowel de oude als de nieuwe begraafplaats. Bij een “plek van bezinning” stellen wij ons een plek voor waar je even in alle rust een kopje koffie kunt pakken, je gevoel van je af kunt schrijven, waar je even tijd kunt nemen voor jezelf. Een mooi voorbeeld hiervan vonden wij op de begraafplaats in Borne. Wij zijn van mening dat door de realisatie van zo’n ruimte een begraafplaats nóg meer een plek kan worden om stil te staan bij gemis en verdriet, maar juist óók een plek kan zijn van troost en herinnering. In de brief hadden we uw college ook gevraagd om bij de provincie te informeren naar subsidiemogelijkheden voor de aanpak van gemeentelijke monumenten, bv. de subsidieregeling “Subsidie Erfgoed het Verhaal van Overijssel”. In een gesprek met de gemeente naar aanleiding van onze brief leek er bereidheid om in de toekomstplannen het idee mee te nemen. Volgens de Strategische beleidsagenda 2021 wordt in het politiek forum van 8 maart a.s. de Visie Begraafplaatsen opiniërend aan ons voorgelegd. En eigenlijk hebben we maar één vraag. Wordt in de visie begraafplaatsen het idee van een plek van bezinning meegenomen? Als het antwoord “ja” is, is onze fractie tevreden en hebben wij geen andere vraag. Is het antwoord “nee”, dan hebben we wél een tweede vraag. Kan dan het idee alsnog worden meegenomen?
 
Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van WG Oldenzaal,
Jan Bekke