Jan Bekke (WG): "Maak plek voor (rouw)bezinning op begraafplaats."

Jan Bekke (WG): "Maak plek voor (rouw)bezinning op begraafplaats."

Geacht college, een aantal fractieleden van de WG komt regelmatig op de begraafplaats in Borne. Een mooie plek, hoe raar ook misschien om te zeggen. Het is een plek waar je als vanzelf rustig wordt, een plek van bezinning. Dat geldt overigens ook voor beide Oldenzaalse begraafplaatsen. En zo zal iedere begraafplaats gevoelens oproepen van gemis en verdriet, maar ook van troost en herinnering. Toch heeft de begraafplaats in Borne net iets extra's. Er is namelijk een plek waar je even in alle rust een kopje koffie kunt pakken, je gevoel van je af kunt schrijven, waar je even tijd kunt nemen voor jezelf.  
 
Dan ga je als fractie natuurlijk nadenken en stel je jezelf de vraag of iets dergelijks in Oldenzaal niet ook mogelijk zou zijn. Inmiddels weten we dat op de nieuwe begraafplaats plannen worden gemaakt voor een verdere invulling. Graag zou onze fractie zien dat in die vervolgplannen ook zo'n plek voor bezinning meegenomen zou worden. 
 
Daarnaast zouden we ook graag een dergelijke plek gerealiseerd zien op de oude begraafplaats. Wij denken met name aan het gebouwtje precies tegenover de in- en uitgang. Zie bijgevoegde foto. Deze locatie valt direct in het oog en nodigt al uit tot een bezoekje. Wij weten dat bij de provincie subsidiemogelijkheden bestaan voor de aanpak van gemeentelijke 
monumenten. Te denken valt aan de subsidieregeling “Subsidie Erfgoed het Verhaal van Overijssel. Wellicht dat daar mogelijkheden zijn. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van de WG de volgende vragen: 
 
1. Is het college het met onze fractie eens dat een plek voor bezinning met de mogelijkheid voor het drinken van een kopje koffie of het wegschrijven van gevoelens een waardevolle aanvulling zou zijn voor beide begraafplaatsen? 
 
2. Wil het college zich inzetten om bij de verdere plannen voor de nieuwe begraafplaats de realisatie van zo'n plek mee te nemen? 
 
3. Wil het college ook bij de oude begraafplaats serieus kijken naar de mogelijkheden voor een plek zoals hierboven genoemd? 
 
4. Is het college bereid om bij de provincie te informeren naar de mogelijkheden die genoemde subsidieregeling biedt bij de aanpak van gemeentelijke monumenten, waardoor een bredere aanpak van de gehele oude begraafplaats wellicht dichterbij kan komen?   Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van de WG, 
 
Jan Bekke   Mail: j.bekke@oldenzaal.nl