Jan Lempsink: "Niet aansluiten F35 door Enschede is een teleurstelling."

Jan Lempsink: "Niet aansluiten F35 door Enschede is een teleurstelling."

De berichten uit Enschede, dat men vanwege financiele redenen niet in staat is om een bijdrage te leveren voor de aansluiting van de F35 met Oldenzaal, stelt ons ernstig teleur. Onze fractie is van mening dat de gemeente Oldenzaal hier WEL aan moet voldoen. Het zou een flinke opsteker zijn wanneer Oldenzaal, gezien het nakomen van die afspraak, door de Provincie wordt beloond met een flinke bijdrage aan de rotonde Enschedesestraat/Schelmaatstraat/Nieuwenhuisstraat.
 
Woordvoerder: Jan Lempsink  Mail: j.lempsink@oldenzaal.nl