Jan Lempsink: "Sociale Zaken was de vijver waarin ik het liefst viste.”

Jan Lempsink: "Sociale Zaken was de vijver waarin ik het liefst viste.”

Na 50 jaar heeft Jan Lempsink, kopstuk van de WG, de partij die hem zo na aan het hart ligt, het besluit nomen om een streep te zetten onder zijn actieve politieke betrokkenheid bij Oldenzaal. Een betrokkenheid die zich heeft voltrokken langs veel verschillende “stations”: WG-lid van het eerste uur, raadslidmaatschap, wethouder en nestor van de raad. Toen in 1969 de WG werd opgericht door Bernard Christenhusz vond Jan Lempsink daar snel aansluiting bij. Vanuit eigen overtuiging, maar zeker vanuit een diepgewortelde sociale gedrevenheid. Het was met name dat sociale gevoel wat de drijfveer vormde van de oprichters van wat toen Werknemers Groepering ging heten.
 
Hoewel één van de leden van het eerste uur leidde dat echter nog niet meteen tot een raadslidmaatschap. De eerste verkiezingen (van 1970) leverden de WG twee zetels op en daarmee nog geen raadslidmaatschap voor Jan.  Dat raadslidmaatschap diende zich eerst aan in 1978.  Na de verkiezingen nam Jan Lempsink, samen met Bernard Christenhusz, plaats in de oppositiebank.
 
Als in de verkiezingen van 1986 de WG op vier zetels komt neemt de partij voor het eerst deel aan het college.  Janneke Tammenga wordt namens de WG de eerste wethouder, Jan Lempsink neemt zijn raadszetel weer in.  Na de verkiezingen van 1990 is er dan het wethouderschap voor Jan Lempsink.  Als wethouder wordt hij verantwoordelijk voor de beleidsterreinen sport, sociale zaken en volkshuisvesting.  Een portefeuille waar hij, gezien zijn persoonlijke drijfveer en werkzaamheden voor het arbeidsbureau, goed in thuis voelt.  In zijn achtereenvolgende vier termijnen als bestuurder omvatten zijn voorkeursportefeuilles altijd thema’s met een sterk sociaal karakter. Om in zijn woorden te spreken: “sociale zaken was de vijver waarin ik het liefst viste”.
 
In het portret van Jan Lempsink zoals dat wordt geschetst in Couleur Locale uit die tijd het volgende citaat: “Wij gaan overal naar toe. Overal waar vergaderingen plaatsvinden, overal waar helderheid kan komen over de vraag welke problemen spelen in bepaalde wijken. We komen op wijkraadvergaderingen. Het netwerk is ontzettend belangrijk. Je moet aanwezig zijn op recepties, feesten en partijen, wedstrijden. Op alle bijeenkomsten die enige relatie hebben met de belangen van Oldenzaal moet je je laten zien en je oren goed openhouden."
 
In zijn vier opeenvolgende periodes als wethouder heeft Jan Lempsink zijn WG zien uitgroeien tot een gevestigde partij in Oldenzaal.  In 2002 wordt er zelfs een historische verkiezingsuitslag gerealiseerd: de WG krijgt 12 zetels en heeft daarmee de absolute meerderheid in de Oldenzaalse gemeenteraad.  Jan Lempsink begint aan zijn vierde termijn als wethouder samen met Henk Winkelhuis en Trees Vloothuis.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 doet de WG een stapje terug, van 12 naar 8 zetels. Het betekent uiteindelijk dat de WG weer in de oppositiebankjes terecht komt.  Maar ook in de oppositie blijft de WG, met Jan Lempsink als motor, getrouw aan haar uitgangspunten: dicht bij de inwoner, maatschappelijk betrokken en direct aanspreekbaar. Na de verkiezingen van 2010, 2014 en 2018 keert de WG weer terug in het college. Maar zonder Jan Lempsink.  Met verve en ongekende gedrevenheid blijft Jan Lempsink zich als “gewoon” raadslid inzetten voor Oldenzaal. Tot 2018 ook nog in de rol als fractievoorzitter WG.
 
Nu, na 50 jaar actieve inzet voor “zijn” Oldenzaal, een Oldenzaal met een sociaal gezicht, oordeelt Jan dat het goed en mooi is geweest.  Na een actieve carrière in de Oldenzaalse politiek trekt Jan zich terug. Het zal een terugtrekking zijn uit de actieve politiek maar nooit uit zijn geliefde Oldenzaal.
 
Secretaris WG Oldenzaal:  Ron Ensink, secretariaat@wgoldenzaal.nl