Maak kennis met Trees Vloothuis, WG lijst 1 nummer 7.

Maak kennis met Trees Vloothuis, WG lijst 1 nummer 7.

 
Mijn naam is Trees Vloothuis, ik ben bijna 64 jaren geleden geboren in Weerselo en sinds mijn 27e jaar woonachtig in Oldenzaal. Ik ben gehuwd met een echte Boeskool Eddy Loohuis  en samen hebben we twee kinderen, die zelfstandig en volwassen hun eigen weg zijn gaan. Vanaf 2002 ben ik politiek actief voor de WG . In 2002 werd ik gevraagd  of ik de wethouders positie voor de WG wilde uitvoeren. Dit was mogelijk omdat in het kader van het dualisme wethouders van buiten de raad benoemd konden worden. Ik heb met ontzettend veel plezier 12 jaren lang deze bestuursfunctie vervuld. En volgens mij ook naar tevredenheid van veel mensen. Ik stop nu als wethouder, het is goed geweest, maar blijf graag actief voor de Oldenzaalse samenleving  en wil me via de WG blijven inzetten voor Oldenzaal. Vanuit mijn jarenlange bestuurservaring, denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan de verdere doorgroei van onze prachtige stad.
 
De WG is een partij, waarbij ik mij thuis voel omdat de mensen bij deze club ertoe doen. Zij zetten zich met hart en ziel in voor Oldenzaal . De leden van de WG durven verantwoordelijkheid te nemen en willen de stad samen met anderen mooier maken. Dat past bij de WG en dat past ook bij mij. Kortom een goed team.
 
Tijdens de start als wethouder had ik een slogan: Een gezonde balans tussen passie en pragmatisme. Deze slogan hanteer ik nog steeds. In de functie van raadslid moet je je ervan bewust zijn dat je doordachte keuzes maakt en dat je als raadslid altijd het individuele belang tegen het algemeen belang moet afwegen. Deze adviesrol wil ik graag vervullen binnen de fractie van de WG. Het doel is om in onze stad , plezierig te wonen, te werken, te ontspannen en te genieten. Op deze manier maken we Oldenzaal nog mooier.