Mike Oude Remmerink: "Cultuur als bruisende verbinder in Oldenzaal."

Mike Oude Remmerink: "Cultuur als bruisende verbinder in Oldenzaal."

 
Cultuur is voor de WG één van de verbinders in onze stad. We hebben een bruisend cultureel aanbod. Een aanbod dat kansen kan bieden voor mensen om mee te doen in onze samenleving. Dit vraagt uiteraard ook wat van onze inwoners, het is wederkerig. Hoe actiever zij zijn als het gaat om de cultuur, hoe meer verbindingen er tot stand kunnen komen. Gelukkig zijn er aardig wat mensen die actief bijdragen aan de ‘Oldenzaalse’ cultuur door mee te doen. Hoe positief!
 
Oldenzaal als vriendelijkste culturele gemeente
 
In de visienota worden er een aantal profielen genoemd; altijd een feestje, historisch goed en rijke grond. Wij blijven als WG van mening dat er geen mix moet komen van deze drie profielen. Kortom, waar gaan wij nou echt voor? Hoe en wat er bij een mix uit gaat komen dat weten we niet, we zouden dan ook willen benadrukken dat de profielen ‘Glimlach van Twente en ‘Oldenzaal, de vriendelijkste culturele stad van Twente’ voor ons prima passen als paraplu waar alles onder kan vallen. Hoe mooi en makkelijk. Waarom? Een glimlach kun je ervaren. Vriendelijkheid kun je ervaren. En dit ervaren kan zorgen voor weer (nieuwe) positieve verbindingen als het om cultuur gaat.
 
Intensievere samenwerking met Duitsland
 
En nu we het toch over verbinden hebben. Het zou goed zijn om een nog intensievere samenwerking te verkennen met onze Duitse noabergemeenten. Wij denken daarbij aan arrangementen (met daarin cultuur, recreatie en toerisme en óók openbaar vervoer) waarbij we elkaar kunnen gaan verstevigen voor de toekomst. Wat een nóg rijkere cultuur hebben we samen. Wij zijn als WG nieuwsgierig hoe de Euregio en de Provincie Overijssel aankijken tegen zo’n verkenning. Wij weten zeker dan er kansen op dit gebied liggen. Kan de wethouder aangeven hoe zij denkt over zo’n intensievere samenwerking?
 
Verbinding met cultuur
 
Wij vinden als WG dat óók het Hulsbeek niet vergeten mag worden als het gaat om cultuur. Denk daarbij, zonder volledig te willen zijn, aan het (ooit landgoed) landschap, de watermolen(s), de grafheuvels, geveltekens, het Outdoor Challange Park, AvaTarZ en de speeltuin. Het is de kunst om ook daar een logische link te leggen tussen het verleden, het heden en de toekomst. Maar dan moet het Hulsbeek wel goed bereikbaar zijn vanuit de binnenstad. En dan denken we toch als snel out-of-the-box, bijvoorbeeld met een hop on hop off treintje of bus. Met een verbinding tussen het station, de binnenstad en het Hulsbeek. Nou al gaaf! We zijn daarin niet uniek, want je ziet het in andere gemeenten ook. Veel belangrijker vinden wij het zichtbaar maken van cultuur en de bereikbaarheid van cultuur voor inwoners en bezoekers van onze stad. Ziet de wethouder dezelfde kansen, kortom dat dit daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden in Oldenzaal?
 
Bindmiddel
 
Voorzitter, wij ronden af. Ik denk dat we als WG duidelijk genoeg hebben gemaakt dat we cultuur zien als bindmiddel in Oldenzaal. Een bindmiddel dat tussen alle thema’s (welzijn, sport, recreatie, toerisme, economie enz.) En ook preventief kan zorgen voor stevigheid en kracht. Dit is, naar ons idee, zeker niet direct in geld uit te drukken. Deze stevigheid en kracht kan niet zonder de inzet van ons als gemeente, de organisaties en onze inwoners. Het is niet alleen de gemeente Oldenzaal die aan zet is, maar juist óók onze inwoners. Samen werken we aan de ‘Oldenzaalse’ cultuur, een kwekerij en proeftuin. Alleen door samenwerking en zorg voor cultuur kunnen we nog vele jaren de positieve ‘culturele’ vruchten plukken.
 
Woordvoerder: Mike Oude Remmerink  Mail Mike