Mike Oude Remmerink: "Ik stop als raadslid, gekozen voor de liefde."

Mike Oude Remmerink: "Ik stop als raadslid, gekozen voor de liefde."

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Oldenzaal,
Burgemeester drs. P. Welman
 
Oldenzaal, 9 juni 2021
 
Geachte heer Welman/ beste Patrick,
 
Na meer dan 11 jaar komt er een einde aan mijn raadslidmaatschap in Oldenzaal. Na lang wikken en wegen is er één conclusie, het is tijd voor een andere koers in het leven. Meer tijd voor m’n dierbaren hoort daar ook bij. Ik benoem dit uitzonderlijk, zodat er op geen enkele wijze de indruk gewekt kan worden dat er iets anders zou zijn dat bij de afwegingen een rol heeft gespeeld.
 
Het raadswerk was prachtig, intensief en een echt voorrecht om te mogen doen. Ik wil dan ook grote waardering uitspreken richting de raad, het college, de griffie, de bodes en de ambtenaren voor het jarenlang ‘onmeunig’ prettig mogen samenwerken. Dit kenmerkt ook onze mooie stad, onze Boeskoolstad. Hartelijk dank daarvoor.
 
Deze brief sluit ik af met een lach en een traan. Een lach om alles wat we samen hebben mogen bereiken en een traan voor het feit dat afscheid nemen ook echt loslaten is. Het samen werken aan onze mooie stad ga ik ongetwijfeld missen.
 
Tot er is voorzien in mijn opvolging zal ik aanblijven als raadslid.
 
Ik wens u allen en Oldenzaal alle goeds (Good goan!).
 
Met hartelijke groet,
 
Mike Oude Remmerink