Mike Oude Remmerink: "Samen werken aan onderwijshuisvesting."

Mike Oude Remmerink: "Samen werken aan onderwijshuisvesting."

Het integraal huisvestingsplan Oldenzaal. Er zijn vele bouwstenen genoemd in het definitieve rapport van HEVO over het integraal huisvestingsplan. Als de fractie van de WG twee ontzettend belangrijke bouwstenen zou mogen noemen dan zouden wij gaan voor ‘samen’ en ‘haalbaarheid’. Samen met de schoolbesturen heeft de gemeente getracht om een daadkrachtig rapport te realiseren. Een rapport met kansen voor nu en de toekomst. Daarnaast is het IHP ook een plan waarbij de raad de vraag moet durven stellen: “Is het haalbaar?” Deze vraag zal de raad ieder jaar bij de kadernota financieel moeten afwegen en net zo daadkrachtig moeten beantwoorden.
 
Ook nu vinden wij het als fractie van de WG belangrijk om de oproep te doen richting de schoolbesturen om voorafgaand aan de haalbaarheidsonderzoeken actief medewerkers, ouders en leerlingen te betrekken. Wij gaan als raad over de onderwijshuisvesting. Helder. De schoolbesturen gaan over het sociaal kapitaal van een school oftewel de medewerkers, ouders, en leerlingen. Ook helder. Het is de kunst om dit samen te brengen en er super zorgvuldig mee om te gaan. Geef ons als raad ook inzicht over hoe medewerkers, leerlingen en ouders denken over de plannen. Deze toegang tot het sociaal kapitaal zorgt voor nog meer kennis. En misschien zelfs voor nog meer ‘samen’ voor nu en de toekomst. Hoe gaaf zou dat zijn?
 
Wij hebben als fractie van de WG de volgende vragen:
  1. Bouwsteen 2: duurzaamheid en kwaliteit (pagina 23). Het IHP sluit aan bij de wettelijke duurzaamheidseisen die gesteld worden vanaf 1 januari 2021. Vraag: Zijn er situaties in Nederland waarin überhaupt bij renovatie, revitalisatie of nieuwbouw van onderwijsgebouwen klasse A (zeer goed) gehaald kan worden? Wij kiezen op dit moment voor B/C bij renovatie en revitalisatie en bij nieuwbouw voor B.
  1. Scenario De Thij (pagina 42). Voor De Thij dient in 2022 een integraal haalbaarheidsonderzoek opgestart te worden om de vernieuwingen rondom TCC De Thij, De Maten, De Linde (Thij) en De Wendakker op te pakken. Vraag: Klopt het dat locatie De Thij binnen het Twents Carmel College vrij is in het zelfstandig nemen van beslissingen over hoe zij haar onderwijshuisvesting invult? Wij gaan nog steeds voor integraliteit PO/VO samen met welzijn, cultuur en sport in de wijk De Thij.
  1. Wat is de laatste stand van zaken ten aanzien van de Zevenster? Vraag: Zijn zij nog steeds voornemens om naar wijkcentrum ’t Blikpunt te verhuizen?
  2. De vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en alle scholen kan getekend worden na het vaststellen van het IHP door de raad. Vraag: Op welke manier worden wij als raad hierover geïnformeerd?
  3. Scenario TCC Lyceumstraat (pagina 38). In 2024-2025 dient een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd te worden om de nodige ingrepen te inventariseren zodat strategisch zinvolle keuzes gemaakt kunnen worden. Vraag: Kun u ons een (harde) toezegging doen dat bij het haalbaarheidsonderzoek van locatie Lyceumstraat er ook een integraal haalbaarheidsonderzoek gestart zal worden naar alle locaties van het Twents Carmel College?
  • De partijen WG, CDA en VVD hebben de toezegging gekregen van wethouder Christenhusz dat er t.z.t. een integraal haalbaarheidsonderzoek zal plaatsvinden naar alle onderwijsgebouwen van het Twents Carmel College in Oldenzaal. Dit mede gezien de forse investering.