Motie aandringen afbouwen verhuurdersheffing aangenomen.

Motie aandringen afbouwen verhuurdersheffing aangenomen.

 

Maandagavond 2 maart is tijdens de raadsvergadering een motie over de afschaffing van de verhuurdersheffing aangenomen met 16 stemmen voor en 4 stemmen tegen. De WBO heeft laten weten er erg blij mee te zijn dat deze motie is aangenomen. Wij vinden het niet meer van deze tijd dat WBO, een erg belangrijke partner in onze stad, ieder jaar veel geld moet afdragen aan het rijk. Geld dat juist heel goed ingezet kan worden voor nieuwbouw, renovatie/verduurzaming van woningen of voor het betaalbaar houden van de huurprijzen; kortom geld om in te zetten voor Oldenzaal, een stad waar we samen hard aan werken. Met deze motie wordt het college gevraagd bij het rijk aan te dringen om deze verhuurdersheffing af te bouwen, zodat we samen met de WBO kunnen afstemmen hoe we het geld in Oldenzaal kunnen inzetten.
 
Woorvoerder: Petra Weideveld  Mail: p.weideveld@oldenzaal.nl