Murat Yildirim: "Actie op bewustwording houtstook in Oldenzaal."

Murat Yildirim: "Actie op bewustwording houtstook in Oldenzaal."

Geacht college, Het stookseizoen is weer begonnen. Ook in Oldenzaal genieten veel gezinnen weer van de gezelligheid van hun open haard of houtkachel. Dat is erg mooi. Helaas zijn er ook inwoners die last hebben van het stoken en ook de luchtkwaliteit is steeds vaker een onderwerp op de politieke agenda. Als WG fractie hebben we op 28 oktober 2019 een motie ingediend waarin we gevraagd hebben om op de website van de gemeente een duidelijke plek te geven aan houtstook en de gevolgen hiervan op de gezondheid van onze inwoners, de lucht- en waterkwaliteit en overlast voor de omgeving, om zo het bewustzijn van onze inwoners te vergroten. Tevens hebben we gevraagd om voor de start van het stookseizoen extra te communiceren via de gebruikelijke communicatiekanalen over het juiste gebruik van openhaarden, houtkachels en vuurkorven en inwoners te wijzen op de website van onze gemeente. We hebben als WG fractie de volgende vragen:
 
1. Komen er signalen en meldingen binnen bij de gemeente Oldenzaal over houtstook?
2. Zien we hier verschil in aantal en soort meldingen?
3. Vindt het college dat de informatie op onze website voldoende is om de bewustwording te doen toenemen of ziet zij mogelijkheden voor een actualisering in deze met voorbeelden uit andere gemeenten?
4. Is het mogelijk om eventuele actualisering af te stemmen met de initiatiefnemers voor de informatieavond van september 2019?
5. Op welke wijze hebben wij als gemeente onze inwoners actief benaderd en hierover gecommuniceerd?
6. Hoe kunnen we dit thema op de agenda houden als Global Goal gemeente in het kader van een gezonde stad?
 
Met vriendelijke groeten,
Murat Yildirim
Fractievoorzitter WG Oldenzaal