Murat Yildirim: "Wij willen voldoende stageplaatsen voor studenten."

Murat Yildirim: "Wij willen voldoende stageplaatsen voor studenten."

Vragen WG voor het vragenuur tijdens de raadsvergadering van Oldenzaal van maandag 1 maart 2021. Betreft: Stageplekken voor mbo-studenten. Door corona zijn veel stageplekken in de afgelopen tijd weggevallen en de nood neemt zichtbaar toe. Het vooruitzicht is dat ruim 1.000 studenten dringend opzoek zijn naar een stage- of leerwerkplek. Wij herhalen het nog maar een keer: 1.000 studenten. Voor mbo-studenten is leren in de praktijk echt nodig om het vak te leren en voor het halen van hun diploma. Er is vooral een tekort in stageplekken voor functies in de zorg en voor kwetsbare niveau 2-studenten. Maar ook de studenten in de horeca, detailhandel, veiligheid en zakelijke dienstverlening komen lastig aan een goede leerwerkplek.
 
Op 23 februari 2021 is er een campagne gestart waarin bedrijven en organisaties in de regio Twente worden opgeroepen om stageplekken aan te bieden aan mbo-studenten via een nieuw initiatief: Twentestage.nl. De campagne is een initiatief van het ROC van Twente en het is de bedoeling dat de krachten worden gebundeld met andere regionale onderwijsinstellingen zoals het Saxion en netwerken en platforms van de ondernemers in Twente. De komende tijd worden werkgevers uit de regio actief benaderd om stage- en leerwerkplekken aan te bieden via Twentestage.nl. 
 
De WG vindt het ontzettend belangrijk dat er voldoende stageplekken zijn voor studenten. Wij geven samen om de studenten. Daarom stellen wij u als college de volgende vragen:
  1. Op welke manieren denkt het college, vanuit meerdere portefeuilles, een bijdrage te kunnen leveren in het gezamenlijk aanpakken van dit probleem? Wij denken hierbij bijvoorbeeld ook aan een ‘Twentse aanpak’ om samen met het Werkplein Twente, de Twente Board, de IKT en het MKB dit probleem actief aan te pakken.
  2. Is het mogelijk om onder andere via de accountmanager bedrijven alle bedrijven (en ook de innovatiehub) in Oldenzaal actief te informeren over het initiatief www.twentestage.nl?
  3. Welke acties gaat u ondernemen om dit thema bij uw collega-wethouders in Twente onder de aandacht te brengen? Met als doel om de 3 O’s (onderwijs, overheid en ondernemers) nog actiever met elkaar te laten optrekken als het gaat om stageplekken voor studenten.
Hartelijke groet,
 
Murat Yildirim
Fractievoorzitter WG Oldenzaal