Nieuws

Voorzitter, door de coronacrisis hebben we een heel bizar jaar beleefd. We hopen dat we snel dit gekke jaar achter ons kunnen laten en eindelijk vooruit kunnen kijken naar een jaar waarin we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten en we elkaar weer een hand en zelfs een knuffel mogen geven. Een jaar waarin we onze vrijheid weer stapje voor stapje terug krijgen.

In de voorbereidingen van onze beschouwingen heeft WG Oldenzaal terug gekeken naar onze bijdrages van de afgelopen jaren. Hierin zagen we keer op keer onze reactie op de tekorten in de Oldenzaalse begroting in het...

lees meer
Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Oldenzaal,
Burgemeester drs. P. Welman
 
Oldenzaal, 9 juni 2021
 
Geachte heer Welman/ beste Patrick,
 
Na meer dan 11 jaar komt er een einde aan mijn raadslidmaatschap in Oldenzaal. Na lang wikken en wegen is er één conclusie, het is tijd voor een andere koers in het leven. Meer tijd voor m’n dierbaren hoort daar ook bij. Ik benoem dit uitzonderlijk, zodat er op geen enkele wijze de indruk gewekt kan worden dat...
lees meer
Woonzorglocatie Carmelstraat. Onze fractie kan volledig instemmen met het voorliggende plan en zeker met de intentie, namelijk de bouw van 21 onzelfstandige woonzorg-eenheden aan de Carmelstraat. De problematiek rond de externe veiligheid en de zorg voor de verminderde zelfredzaamheid van de toekomstige bewoners is naar ons oordeel op een meer dan prima wijze beschreven en opgelost.
...
lees meer
We staan hier weer opnieuw voor een keuze. De bezuinigingen dwingen ons ertoe om opnieuw naar het plan van Vondersweijde te kijken. Er zijn 6 scenario’s uitgewerkt. Welk van de 6 scenario ’s past het beste om het zwembad Vondersweijde te revitaliseren. In mijn maidenspeech van 25 november 2019 heb ik namens onze fractie al aangegeven dat een zwembad in een stad als Oldenzaal gewoon een must is. We willen een aantrekkelijke stad zijn voor jong en oud, maar ook voor de inwoners die extra ondersteuning nodig hebben. Het raakt een...
lees meer
Voor ons ligt de definitieve RES Twente 1.0. Een prima document; een Koersdocument, wat ons richting geeft, maar nog geen definitieve invulling geeft in hoe we onze ambities concreet gaan realiseren.Het is duidelijk dat na vaststelling ervan het participatietraject pas ingegaan wordt. ...
lees meer
Grondig proces, participatie breed opgepakt met alle stakeholders. Kern die voor WG Oldenzaal belangrijk is, is: hoe houden we onze binnenstad vitaal en leveren we een divers aanbod aan onze inwoners en gasten. Ik heb Oldenzaal altijd als een bijzondere stad gezien, anders dan anders, met karakteristieke kenmerken en elementen. Met een binnenstad met...
lees meer

Voorzitter, er komt een onderzoek naar de beleving van vuurwerk: dat juichen wij als WG Oldenzaal erg toe! Daarmee geven wij gehoor aan de signalen die de afgelopen 2 jaar erg in de samenleving worden opgevangen; van voorstanders èn van tegenstanders van vuurwerk. Het is ook goed om te lezen dat er voor dit onderzoek een actief participatietraject wordt gestart. ...

lees meer
Gerry Heuvels-Postma is afgelopen woensdag op 77-jarige leeftijd overleden. De geboren en getogen Oldenzaalse zat een periode (2002-2006) in de gemeenteraad voor de fractie van de toenmalige WerknemersGroepering Oldenzaal (tegenwoordig ‘Wij geven om Oldenzaal’).
 
Om zich volledig in te kunnen zetten voor de Oldenzaalse politiek, zegde ze haar baan bij het ROC van Twente op en nam ze afscheid van wijkraad De Thij. Binnen de fractie had ze educatie, milieu, cultuur en...
lees meer
Het voorliggende Mobiliteitsbeleidsplan 2021 – 2025 is een heldere en duidelijke uiteenzetting van wat wij in de komende jaren op het gebied van verkeer,...
lees meer
Voorzitter, vandaag staan er 2 onderwerpen op de agenda geagendeerd die gelieerd zijn aan het Nationaal Klimaatakkoord: Het voorstel om akkoord te gaan met het voorlopige ontwerp van de RES Twente 1.0 en het voorstel van de Energievisie NOT, versie Oldenzaal. Het voor ons liggende voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 geeft ons een kader, een strategisch koersdocument richting het definitieve ontwerp RES Twente 1.0. 
 
Voordat wij hierover ons standpunt geven, nemen wij u even mee in HOE wij als WG Oldenzaal tot dit standpunt zijn gekomen....
lees meer

Pagina's