Petra Weideveld: "Participatie regionale energiestrategie op één."

Petra Weideveld: "Participatie regionale energiestrategie op één."

Voorzitter, vandaag staan er 2 onderwerpen op de agenda geagendeerd die gelieerd zijn aan het Nationaal Klimaatakkoord: Het voorstel om akkoord te gaan met het voorlopige ontwerp van de RES Twente 1.0 en het voorstel van de Energievisie NOT, versie Oldenzaal. Het voor ons liggende voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 geeft ons een kader, een strategisch koersdocument richting het definitieve ontwerp RES Twente 1.0. 
 
Voordat wij hierover ons standpunt geven, nemen wij u even mee in HOE wij als WG Oldenzaal tot dit standpunt zijn gekomen. Want.., wat is het ingewikkelde materie.  Zo ingewikkeld, dat er de afgelopen maanden tal van bijeenkomsten zijn belegd, op Oldenzaals niveau, in NOT-verband, op Twents niveau, ja zelfs op provinciaal niveau.  Bijeenkomsten om ons als volksvertegenwoordigers mee te nemen in wat RES Twente 1.0 nu eigenlijk is, waar het over gaat en wat onze opgave is, maar bovenal: hoe we tot de realisatie kunnen komen en hoe wij daarin gezamenlijk op Twents niveau en op NOT-niveau kunnen samenwerken.  De Regionale Energiestrategie gaat niet over òf we deze opgave gaan bereiken, maar hòè we die gaan bereiken en wat we daarvoor nodig hebben. En dat is toch echt wel een ding! 
 
Wij als WG Oldenzaal stellen de opgave dan ook niet ter discussie; wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid en steunen daarin de portefeuillehouder.  
 
Tijdens het politiek forum vorige week dinsdag hebben wij onze zorgen uitgesproken over hoe wij dit thema als volksvertegenwoordiging goed kunnen blijven volgen en hoe wij dit vervolgens aan onze inwoners uit kunnen leggen. De informatie die tot ons komt is soms ‘to much’. Wij hebben de oproep gedaan om deze materie ‘simpeler’ te maken, om het beter, duidelijker, simpeler kunnen uitleggen aan onze inwoners. Deze oproep is door de portefeuillehouder opgepakt en daar gaan we SAMEN mee aan de slag. 
 
Afgelopen woensdag zag ik een reclame op tv waarin werd afgesloten met 2 zinnen die perfect bij onze opgave passen. Ik citeer: “Wij zijn de eerste generatie die weet dat we de wereld aan het vernietigen zijn. Wij zijn ook de laatste generatie die hier nog iets aan kan doen.”
 
Want dat is waar we het voor doen: Zodat we onze aarde beschermen, zodat onze kinderen en kleinkinderen er straks ook fijn kunnen wonen en we een gezond klimaat doorgeven naar de toekomst.  Het stipje op die hele aardbol die ‘Oldenzaal’ heet, zal het verschil daarin echt niet maken. De iets grotere stipjes Noordoost Twente of het gebied Twente, of Nederland ook niet. Maar als we het besef groots aanpakken, moet het ons lukken. Dat moet. 
 
Uit de enquête die eind vorig jaar is gehouden onder onze inwoners in Noordoost Twente laat zien dat een mix tussen zon op bedrijfsdaken, zonnevelden en windturbines de optie is met het grootste draagvlak. Wij vermoeden dat daar in de definitieve versie RES Twente 1.0 ook op gekoerst gaat worden. Maar dat betekent niet dat daarmee de invulling van de opgave en de locaties al besloten is: zeker niet. 
 
Het prachtige landschap van Noordoost Twente is voor WG Oldenzaal erg belangrijk. Daar genieten wij van en daar willen wij ook van blijven genieten. Wij realiseren ons dat het gebied van Oldenzaal erg compact is en er weinig ruimte is om zonnevelden of windturbines ruimte te geven. Hoe anders is dat in onze buurgemeenten. Wij vinden het belangrijk hierin met de gemeenten in Noordoost Twente nauw en in samenhang op te blijven trekken. Want deze opgave moeten we SAMEN oppakken. 
 
WG Oldenzaal blijft benadrukken dat communicatie-communicatie-communicatie ont-zet-tend belangrijk is. Die is er al wel rondom dit thema, maar kan zeker vele malen beter. Participatie en betrokkenheid van onze inwoners en bedrijven zal 1 van de belangrijkste opgaven zijn om tot realisatie van zon op dak, de zonnevelden en de windturbines te komen. Voor deze communicatie zullen wij de blijvend aandacht blijven vragen. 
Daarover hebben wij 2 vragen: Kan de portefeuillehouder ons toelichten hoe er meer aandacht geven gaat worden aan communicatie? En hoe worden wij daarin meegenomen? 
 
Ten aanzien van het raadsvoorstel steunen wij het ordevoorstel van CDA om het voorlopige ontwerp RES Twente 1.0  nog niet vast te stellen of voorlopig vast te stellen. 
Door mee te gaan in dit ordevoorstel stellen wij het proces om tot de RES Twente 1.0 niet uit, want de ontwikkelingen gaan onverminderd door. Ook neemt WG Oldenzaal onverminderd de verantwoordelijkheid om ons in te spannen om de mega-opgave die behaald moet worden te gaan realiseren.  
 
Tot zover voorzitter.