Petra Weideveld: "Wat zeggen wij tegen het Rijk over sociaal domein?"

Petra Weideveld: "Wat zeggen wij tegen het Rijk over sociaal domein?"

Hierbij de reactie van de WG op de 3e financiële Burap. In deze rapportage wordt aandacht gegeven aan de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.
De WG spreekt haar zorgen uit over de stijgende kosten binnen dit domein. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de geprognosticeerde kosten voor de ambulante jeugdzorg en die van de jeugd-GGZ: die vallen fors hoger uit. Het verwachtte tekort wordt gedekt uit de reserve sociaal domein. Wat de WG betreft kan het niet zo zijn dat het Rijk de gemeenten beetje bij beetje verder financieel uitknijpt. Om een motor draaiende te houden is er brandstof en smeermiddel nodig.
Benodigde brandstof voor het sociale domein zijn geen kortingen, maar er zijn investeringen nodig. Investeringen die rechtdoen aan de inwoners, onze Oldenzalers, die zorg extra zorg of begeleiding nodig hebben. Zorg waar wij garant voor willen kunnen staan.
 
Hoe denkt de portefeuillehouder gezamenlijk als Twentse gemeenten dit signaal uit te dragen richting het Rijk?
 
De WG vraagt de portefeuillehouder de raad frequent op de hoogte te blijven houden over de ontwikkelingen binnen dit domein.
Tijdens het Politiek Forum op 15 oktober is toegezegd dat in januari 2019 een volgende kwartaalsessie over het sociaal domein wordt verzorgd, ook is toegezegd dat een overzicht wordt toegezonden van de stand van de algemene reserve van het sociaal domein.
 
De wethouder benoemt blijvende aandacht te geven aan het informeren van de raad over dit onderwerp; het is vervolgens een verantwoordelijkheid van ons als raad deze ontwikkelingen op de voet te volgen en ons blijvend te laten informeren.
 
In de rapportage wordt onder andere ook genoemd dat er een start wordt gemaakt met een binnenstadsplan, dat Boescoolfit en Boescooltuur worden voortgezet, dat de vakdocenten bewegingsonderwijs voor 4 jaar worden meegefinancierd en dat er wordt gewerkt aan een betere digitale dienstverlening van de gemeente.  Allemaal onderdelen die uiteindelijk direct zichtbaar zijn voor onze inwoners. En dat is een goede ontwikkeling.
 
Tijdens het Politiek Forum heeft de wethouder de gestelde vragen door de WG voldoende beantwoord. De schriftelijk beantwoorde vragen geven voor de WG geen aanleiding voor het stellen van nadere vragen.
 
Tot zover.
Dank u wel voorzitter.
 
Woordvoerder: Petra Weideveld  Mail: p.weideveld@oldenzaal.nl