Raad Oldenzaal: "Stimuleringsregeling Noabershof aanvragen."

Raad Oldenzaal: "Stimuleringsregeling Noabershof aanvragen."

Geacht college, deze week is er in het debat Wonen Zorg aandacht besteed aan nieuwe vormen van wonen en zorg. Daarbij werd ook het fenomeen “Knarrenhof” genoemd. Ook in Oldenzaal bestaat dit initiatief. Er is zelfs al een locatie waar een Oldenzaals Knarrenhof eventueel gerealiseerd zou kunnen worden. In de krant van donderdag jongstleden konden we al lezen dat alternatieve woonvormen moeilijk van de grond komen. Één van de redenen hiervoor is de financiering.  Het kabinet lijkt daar nu verandering in te willen aanbrengen. Zij wil vanaf het voorjaar een stimuleringsregeling wonen en zorg van 164 miljoen Euro beschikbaar stellen voor verdere ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen. Het kabinet verwacht met dit bedrag zo’n tweehonderd plannen te kunnen ondersteunen. 
 
Graag zouden wij het college willen oproepen in samenspraak met het Oldenzaalse Knarrenhof de voorwaarden en consequenties voor een financiële ondersteuning af te wegen en bij een consensus over de toegevoegde waarde zo spoedig mogelijk een aanvraag in te dienen voor deze financiële ondersteuning. Wellicht is dat net het zetje dat nodig is om deze woonvorm in Oldenzaal gerealiseerd te krijgen. 
 
Namens de fracties D66, CDA, Groen Links, PvdA, VVD en WG.
 
Woordvoerder: Murat Yildirim  Mail: m.yildirim@oldenzaal.nl