Sander Engbers (WG): "Vernieuwing en wisseling bestuursvoorzitter."

Sander Engbers (WG): "Vernieuwing en wisseling bestuursvoorzitter."

In het jubileumjaar van de WG is tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 maart Sander Engbers unaniem gekozen als nieuwe bestuursvoorzitter. Daarmee volgt hij Tonnie Harmelink op. Tonnie was sinds 2018 bestuursvoorzitter van de WG. Hij heeft deze rol zeer kundig en met veel enthousiasme vervuld. Het bestuur, de fractie en de leden van de WG vinden zijn vertrek jammer maar bedanken hem en respecteren zijn besluit.
 
In de persoon van Sander Engbers heeft de WG een uitstekende opvolger gevonden. Een nieuwe bestuursvoorzitter die nauw betrokken is bij onze stad. Sander is sinds 2015 actief binnen de WG. Hij is 37 jaar en woont samen met Maureen Bos en hun 2 kinderen van 2 en 5 jaar. In het dagelijks leven is Sander werkzaam als business controller bij de GGD Twente en Regio Twente in Enschede.
 
De WG is opgericht in 1969 en is daarmee dit jaar dus 50 jaar jong. Daarmee is de WG één van de langst bestaande lokale politieke partijen in Nederland. Dit jubileumjaar is een goed moment om terug te blikken en vooral vóóruit te kijken. Zó als de WG in 1969 een nieuw politiek geluid liet horen, zal ze dat nu opnieuw gaan doen. De WG is al veranderd van een partij die opkomt voor de belangen van werknemers naar een partij die opkomt voor heel Oldenzaal. Onze samenleving verandert, verwachtingen veranderen en de rol van de overheid verandert. En dit vraagt ook om verandering van de lokale gemeente politiek. Er wordt geëxperimenteerd, geoefend en ervaring opgedaan met nieuwe denkwijzen en methoden.
 
Het is niet langer de fractievoorzitter die geregeld namens de WG spreekt. Wij willen de kwaliteiten van onze WG’ers daar inzetten waar de toegevoegde waarde het grootst is.  Daar waar vroeger veel meer één persoon het gezicht was van de partij, zal de nadruk nu veel meer liggen op het hele team. En dat zijn niet alleen de fractie en het bestuur. Dat zijn ook meer dan ooit de leden. Stuk voor stuk leden met hart voor Oldenzaal. Ook het vergaderen op verschillende locaties in Oldenzaal hoort bij het inzetten van verandering; de WG wordt daarmee nog zichtbaarder voor alle inwoners van onze mooie stad.
 
Hiermee zet de WG na 50 jaar een volgende stap naar vernieuwing. Een koers die meer dan ooit voor en met Oldenzaal zal zijn. Een koers waarbij nog meer mensen kunnen aansluiten en meedoen. Wij dagen jou als inwoner dan ook uit, sluit je bij ons als WG aan, en vernieuw mee. Wordt vervolgd!
 
Woordvoerder: Sander Engbers Mail: secretariaat@wgoldenzaal.nl