WG: "De risico's van lachgas zijn niet om te lachen!"

WG: "De risico's van lachgas zijn niet om te lachen!"

De risico's van lachgas zijn niet om te lachen!! Op maandag 23 september had de WG het college middels een motie willen opdragen om, samen met andere partijen, te komen tot een visie die het gebruik van lachgas tegengaat. Burgemeester Patrick Welman heeft de raad toegezegd dit signaal mee te nemen in de aanpassingen in de APV.
Na deze toezegging heeft de WG de motie ingetrokken.