WG: "Hoe zit het met zorgaanbieders Victorie en Take Care?"

WG: "Hoe zit het met zorgaanbieders Victorie en Take Care?"

De WG Oldenzaal vraagt de aandacht van het college voor de aanbesteding zorg van Samen 14. Het blijkt dat de 12 aangesloten gemeentes van Samen 14 de komende jaren in zee gaan met zorgorganisaties waar twijfels over zijn. Victorie en Take Care. De WG betwijfelt of het zorggeld dat gespendeerd wordt wel terecht komt bij de mensen die de extra zorg nodig hebben. Het sociaal domein is al vele jaren één van de speerpunten van de gezamenlijke Oldenzaalse politiek. Alle partijen zijn het er over eens dat iedereen in Oldenzaal de zorg moet krijgen die hij of zij verdient. Iedereen  hoort erbij! In de begroting voor 2019 staat er zelfs meer dan 1 miljoen uit éigen middelen extra in de begroting. Dit, omdat de bijdragen vanuit het Rijk helaas verre van voldoende zijn.
 
Er gaat verschrikkelijk veel geld naar de zorg en de gemeenteraad van Oldenzaal wil erop kunnen vertrouwen dat die gelden daadwerkelijk daar worden ingezet waar ze voor zijn bedoeld. Het "zorggeld" moet naar de mensen die de extra hulp nodig hebben.
 
De gemeenten Almelo en Hof van Twente hebben onlangs strengere richtlijnen vastgesteld om "gesol" met zorggeld te voorkomen. Daarom nemen beide gemeentes geen zorgen af van twee zorgorganisaties, te weten Victorie en Take Care.
 
Nu blijkt echter dat de 12 aangesloten gemeentes van Samen 14 de komende jaren wél in zee gaan met beide zorgorganisaties waar op z'n zachtst gezegd twijfels zijn. Tegen Victorie loopt momenteel een onderzoek door de sociale recherche. Het lijkt er op dat van de jaaromzet van 6,1 ton een derde deel naar twee directieleden gaat. Take Care kwam in het nieuws omdat er berichten zijn dat hier ruim 55 % winst was gemaakt.
 
De fractie van de WG wil niet op de stoel van een rechter of een sociaal rechercheur gaan zitten. Wel is het de taak van een gemeenteraad om er op toe te zien dat gelden daar terecht komen waar zij voor zijn bestemd. Daarom heeft de fractie van de WG de volgende vragen aan het college:
 
1.         Bent u het met ons eens dat zorggelden moeten worden ingezet voor de mensen waar deze gelden voor zijn bestemd zonder exorbitante management fees en winstuitkeringen?
2.         Neemt Oldenzaal diensten af van één van beide zorginstellingen en om hoeveel cliënten gaat het dan?
3.         Kan Samen 14  het toekenningsbesluit alsnog heroverwegen?
 
Woordvoeder: Henk Winkelhuis  Mail: h.winkelhuis@oldenzaal.nl