WG: "Jammer dat Trees stopt, blij met terugkomst André en Willy!"

WG: "Jammer dat Trees stopt, blij met terugkomst André en Willy!"

Per 28 januari 2019 heeft Trees Vloothuis haar ontslag ingediend bij de Griffie van de gemeente Oldenzaal als raadslid en als fractievoorzitter. Haar rol als fractievoorzitter wordt opgevolgd door Murat Yildirim. Per diezelfde datum zal André de Boer als nieuw WG raadslid worden geïnstalleerd en Willy Oosterwijk als forumlid namens de WG.
 
In het jubileumjaar van de WG heeft Trees Vloothuis aangekondigd dat ze haar lidmaatschap van de gemeenteraad en haar rol als fractievoorzitter van de WG helaas moet beëindigen per 28 januari 2019. Met ingang van januari 2019 heeft zij een nieuwe functie die haar in conflict kan brengen met haar raadswerkzaamheden. Trees was 12 jaar wethouder en 5 jaar lid van de Oldenzaalse gemeenteraad.  
 
Natuurlijk betreurt de fractie en het bestuur van de WG haar vertrek, maar is er uiteraard begrip en respect voor dit besluit. Trees zal als professional en als fijn persoon erg worden gemist. Zij zal beschikbaar blijven voor de WG in een adviserende rol. 
 
Het bestuur van de WG is blij en trots te kunnen melden dat er al een uitstekende opvolger klaar staat. Murat Yildirim, sinds 2006 raadslid namens de WG, neemt het stokje als fractievoorzitter per 28 januari 2019 over van Trees. Een ander gevolg van deze wijziging is dat André de Boer zijn herintrede zal doen als raadslid namens de WG in de gemeenteraad. Daarnaast zal Willy Oosterwijk worden geïnstalleerd als forumlid. 
 
Het jaar 2019 is een jubileumjaar voor de WG, de partij bestaat 50 jaar.  Er is geen tijd om stil te blijven staan. De maatschappij verandert, verwachtingen veranderen en de rol van de overheid verandert. En dit vraagt ook om verandering van de lokale gemeente politiek. Tijd dus om een nieuwe basis te creëren, het goede oude behouden en nieuwe kansen omarmen en benutten: “Vooruit naar vroeger”.  Het centraal doel van de WG is; nog meer het luisterend oor zijn voor de inwoners van Oldenzaal door actief de kracht van de gemeenschap op te zoeken, te stimuleren en waar nodig met politieke steun te verstevigen. De WG doet dit samen, betrekt iedereen erbij, geeft en neemt verantwoordelijkheid en zet zich in voor onze geweldige stad. De eerste stappen in de vernieuwing zijn hiermee gezet, in het jubileumjaar, naar een nieuwe koers van de WG. Wordt vervolgd!