WG stelt vragen aan het college over de organisatie van de griepprik.

WG stelt vragen aan het college over de organisatie van de griepprik.

Geacht college, helaas zitten we samen nog volop in de coronacrisis.  Er bereiken onze fractie signalen dat dit jaar meer Oldenzalers dan ooit de griepprik zullen gaan halen. Dat gebeurt jaarlijks op het Twents Carmel College aan de Potskampstraat.  
 
Dit jaar zal het halen van de griepprik precies volgens de RIVM richtlijnen moeten verlopen. Daar hoort dus de 1,5 meter afstand bij die mensen in acht zullen moeten nemen. Neem daarbij het te verwachten veel hogere aantal mensen dat de griepprik zal willen halen, dan kunt u zich wel voorstellen dat dit problemen op zal kunnen leveren en zelfs voor chaotische toestanden kan zorgen.

Onze vraag is of het mogelijk is om dit jaar op meerdere plekken in Oldenzaal de griepprik te laten halen. Het draaiboek en de ervaringen op het TCC locatie Potskampstraat zouden meegenomen kunnen worden naar andere locaties van het Twents Carmel College. Daarnaast zou ook de school De Leemstee in Berghuizen een passende locatie kunnen zijn. Zo zouden we ellenlange wachtrijen, irritatie en onveilige en chaotische toestanden wellicht kunnen voorkomen.

Graag vernemen wij van het college of zij deze ideeën bij de organisatie van de griepprik neer wil leggen.
 
Vriendelijke groeten, namens de fractie van de WG,
 
Jan Lempsink  Mail Jan