WG stuurt brief aan RONA over voorstel Noordtak-spoorlijn door Oldenzaal

WG stuurt brief aan RONA over voorstel Noordtak-spoorlijn door Oldenzaal

Geacht Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA), naar aanleiding van het artikel ´RONA wil Noordtak van de Betuwelijn door de Achterhoek nieuw leven inblazen´ in de TC Tubantia sturen wij u deze brief met vragen.
 
Al meer dan 25 jaar komt u op voor de belangen van omwonenden van het spoor langs de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn. Een zéér goede zaak, zo’n bundeling van krachten. Vorige week lazen wij een artikel waardoor wij als WG enigszins het ‘spoor bijster’ zijn. U heeft als RONA een vergelijking gemaakt met bijbehorend rapport en deze onder de aandacht gebracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. U pleit daarbij onder andere voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn via de Achterhoek met een aftakking op en door Oldenzaal.
 
Het is voor ons als WG onbegrijpelijk waarom u in uw voorstel bijna alle steden in het oosten van ons land tracht te ontzien met uitzondering van Oldenzaal. Oldenzaal, een stad waarbij de spoorverbinding recht door het hart van het centrum gaat. Een centrum met zorginstellingen, scholen en woonwijken waar onze inwoners zo'n hoog mogelijke vorm van leefbaarheid moeten kunnen ervaren. Iedere grote toename van goederenvervoer past hier totaal niet.
 
Naar aanleiding van de bovenstaande inleiding hebben wij voor u de volgende vragen:
  1. Wat was de aanleiding voor dit rapport en op welke wijze is dit rapport tot stand gekomen?
  2. Welke deelnemende organisaties, bijvoorbeeld van het RONA, hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van dit rapport?
  3. Zou u het rapport openbaar kunnen maken, zodat iedereen weet wat de informatie en de gebruikte data zijn in het rapport?
  4. Wat is uw zienswijze als RONA op de aftakking en de eventuele gevolgen voor Oldenzaal?
  5. Zijn er volgens u andere Noordtak-scenario’s mogelijk? Scenario’s waarbij Oldenzaal in grote mate ontzien zal worden van een toename van het goederenvervoer?
  6. Zal het rapport besproken worden tijdens uw jaarvergadering? Zo ja, hoe en met welke status?
  7. Zou u ons actief op de hoogte kunnen houden over de verdere ontwikkelingen?
Bij voorbaat bedankt voor uw beantwoording.
 
Met vriendelijke groet,
 
namens de fractie van de WG,
 
Mike Oude Remmerink
 
Brief in cc naar;
  • College van burgemeester en wethouders gemeente Oldenzaal
  • Provincie Overijssel
  • Ministerie van I&W