WG vraagt college om gratis mondkapjes voor minima in Oldenzaal.

WG vraagt college om gratis mondkapjes voor minima in Oldenzaal.

Geacht college, soms schrijven we een brief die de politiek voor ons gevoel eigenlijk overstijgt, dit is er zo’n één. Helaas zitten we nog samen in de coronacrisis die onze levens bezig blijft houden. Ouderen, jongeren, volwassenen, horeca, sportclubs en vele anderen worden geraakt. We weten na de persconferentie van 13 oktober 2020 dat het kabinet mondkapjes landelijk verplicht gaat stellen in publieke binnenruimtes, waaronder winkels en het onderwijs. Het initiatief is ontstaan om aan mensen die leven onder de armoedegrens gratis mondkapjes te verstrekken. Zij worden extra (financieel) geraakt en kwetsbaar door deze crisis.
 
In meerdere gemeenten, waaronder onze noabergemeenten Tubbergen en Dinkelland, en provincies in Nederland worden op dit moment gratis mondkapjes verstrekt aan mensen die leven onder de armoedegrens. Wij stellen u als fractie van de WG aansluitend de volgende drie vragen:
  • Bent u bereid om gratis mondkapjes in Oldenzaal te verstrekken aan mensen die leven onder de armoedegrens?
  • Zo ja, hoe gaat u dit organiseren hetzij communiceren?
  • Bent u eventueel bereid om uw collega-wethouders op te roepen om dit in alle Nederlandse gemeenten mogelijk te maken?
Met vriendelijke groet en alle goeds,
 
namens de fractie van de WG,
 
Mike Oude Remmerink  Mail Mike