WG wil andere locaties voor digitale informatieschermen.

WG wil andere locaties voor digitale informatieschermen.

Geachte college, op 15 december hebben we een raadsinfobrief mogen ontvangen over de plaatsing van de digitale informatieschermen. Hierin worden we uitvoerig geïnformeerd over het proces dat vanaf september 2015 loopt. De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2020 een geamendeerd voorstel aangenomen waarbij is vastgesteld om de locaties uit het besluit van 21 september 2015 als mogelijke locaties voorlopig te handhaven, waardoor er in totaal acht mogelijke locaties zijn. De definitieve keuze van de locaties zou nader worden bepaald. In de raadsinfobrief lezen we de onderbouwing van het college hoe zij tot definitieve keuze is gekomen. Helaas missen wij hier de argumenten die in de raadsvergadering van 25 mei 2020 door verschillende fracties zijn genoemd die hebben geleid tot het geamendeerde voorstel. Een aantal van die argumenten zijn:
1) Aan de Eektestraat worden op korte afstand van elkaar twee tweezijdige borden geplaatst.
2) Borden worden niet geplaatst langs invalswegen Oldenzaal zoals eerder gevraagd en bedoeld is. Naar de mening van onze WG-fractie zijn in het nieuwe besluit deze argumenten niet of onvoldoende meegenomen. Tevens zien we dat de Vos de Waelstraat voorrang heeft gekregen boven de Oliemolenstraat. De onderbouwing hiervan kunnen we niet begrijpen, aangezien de verkeersintensiteit op de gekozen locatie bijna 1,5 keer minder is.
 
We hebben als WG fractie dan ook volgende vragen:
1) Waarom kiest het college voor het plaatsen van 2 borden langs de Eektestraat?
2) Bent u het met ons eens dat het plaatsen van 2 borden langs de Eektestraat onnodig is gezien de afstand tussen de borden en het feit dat de borden tweezijdig zijn?
3) Zijn er nog mogelijkheden om langs de invalswegen borden te plaatsen waarbij de borden op gemeentelijke i.p.v. provinciale grond komen te?
4) Waarom kiest het college voor het plaatsen van een bord langs de Vos de Waelstraat i.p.v. de Oliemolenstraat?
5) Bent u bereid om samen met Oldenzaal promotie de locaties nogmaals te bespreken en te beoordelen?
 
Met vriendelijke groeten,
 
WG Oldenzaal,
 
Murat Yildirim
Fractievoorzitter