WG: "Zorgen om spoedzorg huisartsenposten in Twente."

WG: "Zorgen om spoedzorg huisartsenposten in Twente."

Zoals aangegeven zou de politiek in Noordoost-Twente de vinger aan de pols houden als het gaat om de belangen van inwoners ten aanzien van het bieden van zorg door de spoedposten. Dit mede na de sluiting van de spoedzorg in Oldenzaal op 6 januari. Nu er ons berichten bereiken via de sociale media van lange wachttijden en onderbezetting stellen wij u de volgende vragen:
 
1. Waar kunnen de inwoners van Noordoost-Twente nu terecht als zij spoedzorg van de huisartsenposten of medicatie nodig hebben in de avonden, nachten en in de weekenden? Is dit naar uw idee een wenselijke gang van zaken?
 
2. Bent u voornemens om in gesprek te gaan met de Spoedzorg Huisartsen Twente over de monitoring op het gebied van wachttijden en onderbezetting? Zou u deze monitoring en eventueel cijfermateriaal met ons kunnen bespreken tijdens een kwartaalsessie sociaal domein?
 
3. Ziet u kans om de komende tijd te gebruiken om de vinger nog meer aan de pols te houden ten aanzien van de signalen van inwoners uit Noordoost-Twente als het gaat om de spoedzorg van de huisartsenposten? Hoe denkt u dit te kunnen doen?
 
4. Eerder werd al aangegeven dat de grenzen van de inzetbaarheid van Twentse huisartsen onder druk staat. Bent u het met ons eens dat het zorgelijk is dat deze inzetbaarheid zo onder druk staat? Juist huisartsen die dag in dag uit voor ons klaarstaan zouden geholpen moeten worden als zij hierom vragen.
 
Met vriendelijke groet,
 
namens de fractie van WG Oldenzaal,
 
Mike Oude Remmerink