Willy Oosterwijk (WG): "Fietsers storend tijdens evenementen."

Willy Oosterwijk (WG): "Fietsers storend tijdens evenementen."

 
De WG Oldenzaal vraagt de aandacht van het college van de gemeente Oldenzaal voor de fietsers die evenementen in de binnenstad van Oldenzaal storen. Afgelopen zondag vond het Smartlappenfestival plaats. Helaas werden een aantal optredens èn het luisterend publiek soms bruut gestoord door passerende fietsers. De WG vindt dit onbegrijpelijk en stelt daarover het college een aantal vragen.
Op zaterdag 11 mei 2019 vond voor de 3e keer het Smartlappenfestival in de binnenstad van Oldenzaal plaats. De laatste jaren bleek dit een zeer succesvol evenement te zijn. Ook nu was dit weer het geval, gezien de duizenden bezoekers die de binnenstad van Oldenzaal bevolkten. Een schot in de roos en derhalve een publiekstrekker in optima forma. Dit is wat de WG ook graag zien voor onze binnenstad; een binnenstad die bruist.
 
Echter, evenals voorgaande jaren, zijn het de fietsers die een storend element vormen voor dit prachtige evenement. Daar waar koren staan op te treden en publiek staat te luisteren, meent menig fietser zich onbekommerd door de menigte te moeten heen wurmen, hetgeen tot onbegrip en vragen leidt. Hoe is het mogelijk dat men tussen het publiek fietst?
 
De invalstraten zijn afgezet met een hek met daaraan bevestigd een bord geslotenverklaring voor alle bestuurders (bord C1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens). Hier mag je niet rijden, maar wel als voetganger lopen. Ook bij andere evenementen, onder andere Boeskool is Lös, zijn straten op dezelfde wijze afgezet en rijden er ook fietsers door de straten.
 
De fractie van de WG heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen aan het college gesteld:
1.         Is het college met de fractie van de WG eens dat dergelijke evenementen vrij van fietsers dienen te zijn?
2.         Worden er vooraf bij te houden evenementen afspraken gemaakt binnen bureau Handhaving op welke wijze toezicht wordt gehouden? Zo ja, hoe?
3.         Is er bij dit evenement extra toezicht gehouden? Zo ja, wordt er ook gehandhaafd?
4.         Is er in het verleden tijdens evenementen gehandhaafd?
5.         Is het college voornemens om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen?
Zo ja, op welke wijze?
 
Woordvoerder: Willy Oosterwijk  Mail: w.oosterwijk@oldenzaal.nl