WG draagt met trots nieuwe naam Wij Geven om Oldenzaal.
WG vraagt college om gratis mondkapjes voor minima in Oldenzaal.
Motie WG over huishoudelijke ondersteuning.
Willy Oosterwijk geïnstalleerd als raadslid WG Oldenzaal.
WG doet mee aan De Grote Oldenzaalse Quiz! Jullie toch ook?
Jan Lempsink: "Sociale Zaken was de vijver waarin ik het liefst viste.”
Nestor Jan Lempsink (WG) neemt afscheid na een halve eeuw politiek.
Lid worden van de WG?

Nieuws

 
Beste mede Oldenzaler, onlangs heeft u kunnen lezen dat we dit jaar ons 50 jarig jubileum vieren. WG Oldenzaal dus 50 jaar jong. Ennnn … we hadden toen ook al gemeld dat we dit samen met u willen vieren. We voelen ons verbonden met Oldenzaal, dat zit in ons DNA en daarom willen wij de wijken een cadeau aanbieden waarin die verbinding tot uitdrukking komt. Nou, wat dacht u van een prachtige buurttafel van maar liefst 3 meter lang!!!
 
Wij bieden er vijf aan, in elke wijk één! Vijf buurttafels waar je elkaar ziet, met elkaar praat,...
lees meer
 
De WG Oldenzaal vraagt de aandacht van het college van de gemeente Oldenzaal voor de fietsers die evenementen in de binnenstad van Oldenzaal storen. Afgelopen zondag vond het Smartlappenfestival plaats. Helaas werden een aantal optredens èn het luisterend publiek soms bruut gestoord door passerende fietsers. De WG vindt dit onbegrijpelijk en stelt daarover het college een aantal vragen.
Op zaterdag 11 mei 2019 vond voor de 3e keer het Smartlappenfestival in de binnenstad van Oldenzaal plaats. De laatste jaren bleek dit een zeer succesvol evenement te...
lees meer

Beste mede Oldenzaler, 2019 is voor de WG een extra bijzonder jaar. Wij zijn namelijk verheugd dit jaar ons 50 jarige jubileum te mogen vieren, toch een unicum in het lokale politieke landschap. Als WG zijn wij al druk bezig om niet alleen 50 jaren terug te kijken maar ook 50 jaren vooruit te kijken; dus ons afvragen waar de WG voor staat (in naam en inhoud).

Eerder dit jaar hebben we de benoeming...

lees meer
In het jubileumjaar van de WG is tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 maart Sander Engbers unaniem gekozen als nieuwe bestuursvoorzitter. Daarmee volgt hij Tonnie Harmelink op. Tonnie was sinds 2018 bestuursvoorzitter van de WG. Hij heeft deze rol zeer kundig en met veel enthousiasme vervuld. Het bestuur, de fractie en de leden van de WG vinden zijn vertrek jammer maar bedanken hem en respecteren zijn besluit.
 
In de persoon van Sander Engbers heeft de WG een uitstekende opvolger gevonden. Een nieuwe bestuursvoorzitter die nauw betrokken...
lees meer
Heeft u afgelopen vrijdag ook de rubriek 'Wa'k zegg'n wol' in de TC Tubantia gezien; met daarin ons raadslid Henk Winkelhuis als positieve jongen in de hoofdrol? Kijk, daar worden wij dan weer blij...
lees meer

De raad van Oldenzaal heeft de motie treinverbinding Amsterdam-Berlijn raadsbreed aangenomen. Onmeunig mooi! Met grote dank aan onze raadsnoabers Annette Zwiep en Marc Smellink ...

lees meer
Carnaval is Oldenzaal en Oldenzaal is Carnaval. Natuurlijk hebben wij ook onze mening hierover en willen dit graag binnen onze eigen WG fractie bespreken. Hiernaast willen wij dit ook met de andere fracties aan de orde stellen en met elkaar de vraag stellen of wij als politiek hierin iets kunnen en zouden moeten betekenen en wat de rol van de gemeente hierin zou moeten zijn. Voor dit jaar moeten we genieten van wat Carnaval ons brengt en voor de komende jaren moeten wij met elkaar kijken naar de mogelijkheden om met elkaar op een veilige en plezierige wijze te kunnen blijven genieten....
lees meer
Geacht college, een aantal fractieleden van de WG komt regelmatig op de begraafplaats in Borne. Een mooie plek, hoe raar ook misschien om te zeggen. Het is een plek waar je als vanzelf rustig wordt, een plek van bezinning. Dat geldt overigens ook voor beide Oldenzaalse begraafplaatsen. En zo zal iedere begraafplaats gevoelens oproepen van gemis en verdriet, maar ook van troost en herinnering. Toch heeft de begraafplaats in Borne net iets extra's. Er is namelijk een plek waar je even in alle rust een kopje koffie kunt pakken, je gevoel van je af kunt schrijven, waar je even tijd kunt...
lees meer
Geacht college, deze week is er in het debat Wonen Zorg aandacht besteed aan nieuwe vormen van wonen en zorg. Daarbij werd ook het fenomeen “Knarrenhof” genoemd. Ook in Oldenzaal bestaat dit initiatief. Er is zelfs al een locatie waar een Oldenzaals Knarrenhof eventueel gerealiseerd zou kunnen worden. In de krant van donderdag jongstleden konden we al lezen dat alternatieve woonvormen moeilijk van de grond komen. Één van de redenen hiervoor is de financiering.  Het kabinet lijkt daar nu verandering in te willen aanbrengen. Zij wil vanaf het voorjaar een stimuleringsregeling wonen...
lees meer
De berichten uit Enschede, dat men vanwege financiele redenen niet in staat is om een bijdrage te leveren voor de aansluiting van de F35 met Oldenzaal, stelt ons ernstig teleur. Onze fractie is van mening dat de gemeente Oldenzaal hier WEL aan moet voldoen. Het zou een flinke opsteker zijn wanneer Oldenzaal, gezien het nakomen van die afspraak, door de Provincie wordt beloond met een flinke bijdrage aan de rotonde Enschedesestraat/Schelmaatstraat/Nieuwenhuisstraat.
 
Woordvoerder: Jan Lempsink  Mail: j....
lees meer

Pagina's