Murat Yildirim: "WG gaat voor 'Verbinden' bij Kadernota 2022 Oldenzaal."
Mike Oude Remmerink: "Ik stop als raadslid, gekozen voor de liefde."
Jan Bekke: "Wij zijn voor 21 woonzorg-eenheden aan de Carmelstraat."
Marijke Egbers: "Wij gaan voor een toegankelijk zwembad in Oldenzaal."
Petra Weideveld: "Participatie, samenwerking en communicatie bij RES."
Petra Weideveld: "Voor een vitale binnenstad bij detailhandelsvisie."
Petra Weideveld: "Onderzoek vuurwerkbeleving juichen wij toe."
WG: "Met het overlijden van Gerry Heuvels een dierbaar lid verloren."

Nieuws

Wij Geven (WG) om Oldenzaal wenst jou hele fijne feestdagen en een mooi en gezond 2021!

Geachte college, op 15 december hebben we een raadsinfobrief mogen ontvangen over de plaatsing van de digitale informatieschermen. Hierin worden we uitvoerig geïnformeerd over het proces dat vanaf september 2015 loopt. De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2020 een geamendeerd voorstel aangenomen waarbij is vastgesteld om de locaties uit het besluit van 21 september 2015 als mogelijke locaties voorlopig te handhaven, waardoor er in totaal acht mogelijke locaties zijn. De definitieve keuze van de locaties zou nader worden bepaald. In de raadsinfobrief lezen we de...
lees meer
Geacht college, met deze, zeer uitgebreide, brief vragen wij uw aandacht voor de wijze waarop fietsende bezoekers van onze stad ons stedke van plezeer via de Enschedesestraat binnenkomen via de F35. Vorig jaar augustus is het eerste deel van deze fietssnelweg vanaf de kruising McDonalds tot aan de flat van de WBO aan de Lossersestraat opgeleverd. Een grote verbetering ten opzichte van het fietspad wat er eerder lag. De positie van fietsers is er op de delen waar fietsers en gemotoriseerde voertuigen van hetzelfde wegvlak gebruik maken (aan de Duivelsdijk en de Postweg), stukken...
lees meer
Wij Geven om Oldenzaal (WG) heeft op vrijdag 6 november een overzicht gepubliceerd voor de Algemene Beschouwingen, met als titel: "Samen geven wij om Oldenzaal." Hierin komen een aantal belangrijke thema's aan de orde, waarin de WG denkt bij te kunnen dragen aan het geluk en welbevinden van alle inwoners in Oldenzaal.
 
Het thema-overzicht in PDF bekijken klik hier
 
...
lees meer

Vol trots presenteren wij onze nieuwe naam, passend bij een nieuwe koers en onze betrokkenenheid bij alle inwoners van Oldenzaal.

Hiermee willen wij:

  • meer zichtbaar en benaderbaar zijn;
  • in beweging blijven, meeveranderen met de stad;
  • actief in gesprek gaan en politiek toepasbaar en begrijpbaar maken;
  • ons verbinden met 'wat ertoe doet' in onze stad!

... want, Wij Geven om Oldenzaal

Het artikel in de Tubantia over de nieuwe naam Wij Geven om Oldenzaal lezen...

lees meer
Geacht college, soms schrijven we een brief die de politiek voor ons gevoel eigenlijk overstijgt, dit is er zo’n één. Helaas zitten we nog samen in de coronacrisis die onze levens bezig blijft houden. Ouderen, jongeren, volwassenen, horeca, sportclubs en vele anderen worden geraakt. We weten na de persconferentie van 13 oktober 2020 dat het kabinet mondkapjes landelijk verplicht gaat stellen in publieke binnenruimtes, waaronder winkels en het onderwijs. Het initiatief is ontstaan om aan mensen die leven onder de armoedegrens gratis mondkapjes te verstrekken. Zij worden extra (...
lees meer
Motie van de fractie van WG over huishoudelijke ondersteuning
Indiener: Henk Winkelhuis  Mail Henk
Aangenomen door: WG, CDA, VVD, PvdA en D66
 
De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op maandag 21 september 2020.
 
...
lees meer

Op maandag 31 augustus 2020 is Willy Oosterwijk tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd tot raadslid van de gemeente Oldenzaal. Willy is al geruime tijd actief betrokken bij de fractie van de WG. Zowel als forumlid, maar eerder ook als raadslid. Tevens is hij al een aantal jaren voorzitter van het politiek forum. De WG is erg blij dat hij de opvolger wil zijn van Jan Lempsink. Wij wensen Willy dan ook veel plezier en succes toe als raadslid in de gemeenteraad van Oldenzaal.

lees meer

Op zaterdag 12 september doet de WG mee aan De Grote Oldenzaalse Quiz! Jullie toch ook? Aanmelden: https://palthehuis.nl/quiz/

lees meer
Na 50 jaar heeft Jan Lempsink, kopstuk van de WG, de partij die hem zo na aan het hart ligt, het besluit nomen om een streep te zetten onder zijn actieve politieke betrokkenheid bij Oldenzaal. Een betrokkenheid die zich heeft voltrokken langs veel verschillende “stations”: WG-lid van het eerste uur, raadslidmaatschap, wethouder en nestor van de raad. Toen in 1969 de WG werd opgericht door Bernard Christenhusz vond Jan Lempsink daar snel aansluiting bij. Vanuit...
lees meer

Pagina's