WG draagt met trots nieuwe naam Wij Geven om Oldenzaal.
WG vraagt college om gratis mondkapjes voor minima in Oldenzaal.
Motie WG over huishoudelijke ondersteuning.
Willy Oosterwijk geïnstalleerd als raadslid WG Oldenzaal.
WG doet mee aan De Grote Oldenzaalse Quiz! Jullie toch ook?
Jan Lempsink: "Sociale Zaken was de vijver waarin ik het liefst viste.”
Nestor Jan Lempsink (WG) neemt afscheid na een halve eeuw politiek.
Lid worden van de WG?

Nieuws

Per 28 januari 2019 heeft Trees Vloothuis haar ontslag ingediend bij de Griffie van de gemeente Oldenzaal als raadslid en als fractievoorzitter. Haar rol als fractievoorzitter wordt opgevolgd door Murat Yildirim. Per diezelfde datum zal André de Boer als nieuw WG raadslid worden geïnstalleerd en Willy Oosterwijk als forumlid namens de WG....
lees meer
De fractie van de WG kan instemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet benodigd voor de vestiging van de bibliotheek in het winkelcentrum In den Vijfhoek.
Onze complimenten gaan met name naar de betrokken portefeuillehouder voor de wijze waarop zij de onderhandelingen heeft gevoerd om te komen tot het nu voorliggende voorstel. 
Als de raad vanavond dit voorstel met besluit aftikt kan de huurovereenkomst tussen de bibliotheek en Unibail worden getekend en kan de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de gehele vernieuwbouw van In den...
lees meer
In het PF van 14-01 hebben we uitvoerig stil gestaan bij de risico’s en onzekerheden bij de kredietaanvraag voor het sportcluster Vondersweijde. Met name de onzekerheden met betrekking tot de bouwprijzen, de marktrisico’s, de BTW compensatie aanvraag en ook hoe hoog een post onvoorzien moet zijn geeft voor de raad nog geen uitsluitsel over het definitieve kredietbedrag voor de revitalisering van het sportcluster.
 
In het bijgestelde krediet is geen rekening gehouden met gestegen en/of stijgende bouwkosten o.a. vanwege marktwerking (druk op de bouw/...
lees meer
Per 28 januari 2019 heeft Trees Vloothuis haar ontslag ingediend bij de Griffie van de gemeente Oldenzaal als raadslid en als fractievoorzitter. Haar rol als fractievoorzitter wordt opgevolgd door Murat Yildirim. Per diezelfde datum zal André de Boer als nieuw WG raadslid worden geïnstalleerd en Willy Oosterwijk als forumlid namens de WG.
 
In het jubileumjaar van de WG heeft Trees Vloothuis aangekondigd dat ze haar lidmaatschap van de gemeenteraad en haar rol als fractievoorzitter van de WG helaas moet beëindigen per 28 januari 2019. Met ingang van...
lees meer
 
Er gebeuren mooie dingen in het centrum van onze stad. Vorige week werd bekend dat HMO het voormalig postkantoor had gekocht en dat er ruimte komt voor invulling van het gebied. In het verlengde daarvan had de WG plannen voor het open gooien van het gebied van het postkantoor via de Hofstraat naar de Grootestraat, herstel van het oude stratenpatroon.Vandaag kwam het volgende mooie bericht: de doorbraak van de Deurningerstraat naar de Hofstraat en daarmee de kans op de realisatie van de wens van vele Oldenzalers, herstel oude...
lees meer
Nestkastjes uitdelen in strijd tegen de processierups. Binnenkort worden we als gemeenteraad bijgepraat over onze strijd tegen de eikenprocessierups. Onlangs hadden we daar als WG al een brief over naar het college gestuurd, o.a. met de vraag of het college...
lees meer
Verzoek om uitdelen nestkastjes voor aanpak eikenprocessierups. De WG Oldenzaal vraagt de aandacht van het college van de gemeente Oldenzaal voor de aanpak van de eikenprocessierups.  Al eerder zijn daar door de WG vragen over gesteld, maar daarop is nog geen reactie ontvangen. In Hardenberg zijn gratis nestkastjes uitgedeeld, mogelijk dat de gemeente Oldenzaal dit goede voorbeeld over kan nemen. Met plaatsing van nestkastjes worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups naar de eikenbomen gelokt wat erg preventief werkt tegen de rupsen.
Met belangstelling...
lees meer
Verbinden door los te laten. Voorzitter, het is een bijzonder jaar. We hebben in maart de gemeenteraadsverkiezingen gehad. Onze inwoners hebben hun stem uitgebracht. We hebben een nieuwe raad en een nieuwe college. Er is een coalitieakkoord op hoofdlijnen vastgesteld met als werktitel: “Verbinden door los te laten” en vóór de zomer hebben wij de kaders aan het nieuwe college meegegeven voor het opstellen van de programmabegroting 2019 en de planperiode 2018-2022.
 
De uitwerking en het geweldige resultaat liggen nu ter bespreking voor ons....
lees meer
De vragen van Richard Koopman, namens meerdere inwoners van het gedeelte vanaf het fietspad Oude Lemseloseweg van de Seinelaan, waren duidelijk aan raadslid Mike Oude Remmerink. Kunnen de parkeervakken in de Seinelaan breder worden, zodat ook dit gedeelte van de laan nog verkeersveiliger en parkeervriendelijker gaat worden? En kunnen de huidige bomen en hagen aangepakt worden? Hierdoor ontstaat er uniformiteit met de andere gedeeltes van de Seinelaan. Genoeg reden op dit ter plekke te ervaren. Conclusie: Hier moeten we echt mee aan de slag, want de andere gedeeltes van de...
lees meer
Bij een lang proces past een lang verhaal. We hebben even wat citaten van partijen voor u op een rijtje gezet. Om de discussie van vanavond in het juiste perspectief te plaatsen, maar ook om te laten zien dat eigenlijk alle partijen “de neuzen dezelfde kant op hebben”. Op de website van de gemeente lezen we het volgende: “In 2016 is gestart met de voorbereidingen van de Stadstuinen. Dit zijn de tuinen van het Palthehuis, de tuin van Soer en de tuin rondom de Bombazijn. De wens is om de tuinen hun...
lees meer

Pagina's