WG: "Terugblik op 50 jaar samenwerken aan en vóór Oldenzaal."
WG-jubileumreceptie op woensdagavond 16 oktober!
Noordtak over bestaand spoor onacceptabel voor Oldenzaal.
WG: "De risico's van lachgas zijn niet om te lachen!"
De WG viert dit jaar haar 50 jarig bestaan!
WG stuurt brief aan RONA over voorstel Noordtak-spoorlijn door Oldenzaal
Murat Yildirim: "Keuzes maken en zeker investeren in Oldenzaal."
Mike Oude Remmerink: "Cultuur als bruisende verbinder in Oldenzaal."
1
2
3
4
5
6
7
8

Nieuws

 
Voorzitter, onze reactie op de voorliggende motie hebben wij een titel meegegeven, namelijk  “Wat is wijs?” In het kader van het  proces naar  een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs heeft de hele raad in deze raadsperiode een bezoek gebracht aan de Nutsschool, de Franciscusschool en het Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat. We hebben kunnen zien en ervaren wat de knelpunten op de betreffende scholen zijn. Voor een zorgvuldige afweging van alle belangen heeft de fractie van de WG, maar hebben ook meerdere andere fracties...
lees meer
 
Vragen aan het college van B&W tijdens het vragenuur van de raadsvergadering van 30 januari 2018. Sinds 14 januari 2018 rijden er Flirt-treinen van Eurobahn op het traject Hengelo- Bad Bentheim. Helaas valt er tot nu toe weinig te ‘flirten’ als het om deze treinverbinding gaat,  want het laten rijden van deze treinen brengt keer op keer problemen met zich mee die echt om een structurele oplossing vragen. Het niet rijden van deze treinen is wat de fractie van de WG betreft een onwenselijke situatie, omdat onze reizigers een goede dienstverlening verdienen...
lees meer
 
Geacht college, de Kalheupinklaan is een belangrijke verbindingsweg die ingericht is als een 50 km-weg. Aanwonende bewoners van de Kalheupinklaan hebben bij de fractie van de WG aan de ‘rem’ getrokken en hun zorgen geuit als het gaat om het te hard rijden op deze weg. De bewoners hebben eerder een brief verzonden naar de gemeente met daarin de zorg en de vraag om verkeersremmende maatregelen. Volgens de werkgroep Verkeer zou er na toetsing aan de richtlijnen uit het Mobiliteitsplan geen noodzaak zijn om op deze weg verdere verkeerskundige maatregelen te treffen....
lees meer
 
Woensdagavond 20 december, tijdens een drukbezochte Algemene Ledenvergadering van de WerknemersGroepering (WG,) is de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen unaniem vastgesteld. De lijst is een mix van vertrouwde en nieuwe namen en kent 26 kandidaten. Met deze namenlijst ziet de WG de komende gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober jongstleden was Rob Christenhusz al tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Nieuw op de kieslijst zijn Petra...
lees meer
 
Enige weken geleden heeft WG-fractievoorzitter Jan Lempsink in het politiek forum gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om in de wijk Zuid-Berghuizen te komen tot een woonzorgcentrum zoals bijvoorbeeld de Zonnestraal in de wijk De Thij. De bedoeling is dat er een koppeling wordt gemaakt met de Mariakerk waar vrijwilligers uit de wijk weer activiteiten hebben opgestart. Lempsink heeft dit idee in de raadsvergadering van maandag 18 december 2017 wederom actief onder de aandacht gebracht. Hier werd onder meer positief op gereageerd door de pas opgerichte...
lees meer
 
Voorzitter, “mooi doan”. Met deze twee woorden kan de fractie van de WG terugblikken op de afgelopen collegeperiode. Een periode waarin we voor grote opgaven hebben gestaan en waarin veel is gerealiseerd. We hebben “anders gekeken” en “nieuwe kansen” gegrepen. Samen met college, samen met jullie, collega raadsleden, samen met het ambtelijk apparaat, maar ook samen met alle Oldenzalers mogen we trots zijn op wat we deze periode allemaal hebben bereikt. Verbinden en ontmoeten. Voor óns twee belangrijke thema’s uit ons vorige verkiezingsprogramma die we met vaste...
lees meer
 
Voorzitter, vanavond hebben we het over het sportcluster Vondersweijde. We nemen nog geen besluit, dat doen we op 30 oktober. We willen als WG maar direct met de deur in huis vallen. Na uitgebreid onderzoek te hebben gedaan, de scenario’s zijn een voor een afgepeld,  is er een zorgvuldige afweging gemaakt om te komen tot één voorkeursscenario, namelijk het scenario van de uitgebreide revitalisering van het sportcluster. Als WG onderschrijven we deze keus....
lees meer

Pagina's